Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde.

Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge efter mange års drift, kan der være behov for at tilpasse virksomhedens selskabsstruktur.

Der er forskellige former for strukturændringer, der kan blive aktuelle:

  • Omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab – virksomhedsomdannelse
  • Få etableret et holdingselskab ”over” det nuværende selskab – aktieombytning
  • Sammenlægge to selskaber til én fælles drift – fusion
  • Adskille et selskab i to selskaber f.eks. at gøre driften mere synlig – spaltning

Vi rådgiver om de skattemæssige aspekter af en selskabsomdannelse

Der findes flere måder at gennemføre selskabsomlægninger på skattemæssigt – også sådan, at hverken selskabet eller selskabsdeltageren kommer til at betale skat ved omlægningen. 

Valg af model vil dog være afhængig af flere komplicerede vurderinger, både hvad angår afdækning af de forretningsmæssige behov og af de skattemæssige konsekvenser. Vi hjælper hvert år et stort antal virksomheder til at nå den struktur, som passer deres forretning bedst.

Selskabsstrukturen kan ændres på mange måder – afhængigt af de forretningsmæssige behov

Ønskes der et samarbejde med et andet selskab, kan en sammenlægning af virksomhederne ved en fusion måske være hensigtsmæssig.

Det kan også være, at aktiviteterne i det eksisterende selskab har udviklet sig sådan, at de bedre drives i selvstændige selskaber. I så fald kan en spaltning eller en tilførsel af aktiver være aktuel.

Endeligt kan det som forberedelse af et generationsskifte være hensigtsmæssigt at etablere et holdingselskab, hvilket kan ske ved en ombytning af aktier.

Omstruktureringsreglerne benyttes ofte som led i udvikling af en virksomhed, forberedelse til ejerskifte eller generationsskifte mv. Uden disse muligheder ville mange dispositioner ikke blive gennemført som følge af de skatter, der ville blive resultatet af en skattepligt overdragelse mv.

Reglerne er komplekse og kræver derfor nøje drøftelse med revisor, inden man træffer en beslutning.

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

Vores mange års erfaring som rådgivere i forbindelse med omstruktureringer i såvel små som mellemstore virksomheder.

Vi har et netværk af specialister i både selskabs- og skatteret på en lang række områder, herunder overdragelse og værdiansættelse virksomheder m.v.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...

Indkomst- og formueopgørelse for personer

En indkomst- og formueopgørelse giver dig et godt overblik over dine særlige forhold omkring indkomst og formue. I dag kan mange oplysninger findes på www.skat.dk, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at fremvise et mere uddybende overblik. Eksempelvis fremgår...