Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører, der har interesse i virksomhedens fortsatte drift.

Virksomhedstestamentets mål er, at der er en beslutningsdygtig ledelse fra dag 1, således at virksomheden kan fortsætte uændret, eller at der tages skridt til et kontrolleret salg, så virksomheden og arbejdspladserne bevares.

Fordelen ved at tage hul på drøftelserne om et virksomhedstestamente er, at selve processen tvinger de nuværende ejere og ledelsen til at:

 • Overveje fremtiden for virksomheden, også uden den nuværende ejer
 • Gennemgå muligheder og risici i fremtiden i en akut opstået situation
 • Mulighed for at planlægge omstrukturering og generationsskifte

Selve virksomhedstestamentet er ikke et juridisk bindende dokument, men oftest skal der tages andre af virksomhedens dokumenter op til overvejelse f.eks. ejeraftaler, vedtægter, ansættelsesaftaler for nøglemedarbejdere, privat testamente mv.

Hvad bør indgå i et virksomhedstestamente?

 • Hvad er formålet med virksomhedstestamentet?
 • Opsummering af nuværende forhold: ledelse, ejerskab, nøglemedarbejdere
 • I hvilke situationer skal virksomhedstestamentet træde i kraft?
 • Hvem skal have fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt?
 • Hvad er ejerens ønske til fremtidig ejerskab- og struktur?
 • Hvem skal sidde i den fremtidige ledelse?
 • Ønsker til fremtidig drift og udvikling
 • Ønsker til evt. salg og processen med et salg
 • Tiltrædelse af ønskede personer: ægtefælle, branchekollega, tidligere nøglemedarbejder mv.

Vi opfordrer alle ejerledere til at overveje et virksomhedstestamente. I de situationer, hvor vi allerede har rådgivet om virksomhedstestamente, har det givet en ro omkring ejerlederen, familien og de nærmeste medarbejdere. Vi arbejder altid sammen med virksomhedens advokat, så der udarbejdes de nødvendige, juridiske dokumenter.

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

Et overblik over virksomhedens fremtid og mulighed for at få indflydelse på virksomheden selvom alvorlig sygdom, en ulykke eller dødsfald forhindrer dig i at drive din virksomhed videre.

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...

Indkomst- og formueopgørelse for personer

En indkomst- og formueopgørelse giver dig et godt overblik over dine særlige forhold omkring indkomst og formue. I dag kan mange oplysninger findes på www.skat.dk, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at fremvise et mere uddybende overblik. Eksempelvis fremgår...