Salg

Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn, medarbejdere eller konkurrenter/kollegaer. Tre år før et salg er ikke for tidligt at igangsætte en plan.

Salgsmodning

Med udgangspunkt i en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats) skal din virksomheds stærke og svage sider fastlægges.

Virksomheden skal frem mod et salg foretage en kritisk gennemgang af produkter/ydelser, medarbejdere, leverandører, kunder mv. for at optimere driften og prisen frem mod et salg. I denne proces kan vi støtte ledelsen, da vi ud fra vores kendskab til virksomheden og tidligere salgsprocesser ved, hvad der skal til for at nå målet.

Målet kan være en forbedring af konkurrenceevnen og øgning af markedsandele. Herefter kan der fastlægges en handlingsplan.

Der kan være mange spørgsmål inden en salgsmodning, her er to eksempler:

  • Skal der etableres en bestyrelse, der skal støtte ledelsen i tiden frem til salget?
  • Er der den rette selskabsstruktur, f.eks. med et holdingselskab?

I salgsmodningsfasen skal du sørge for at forbedre den økonomiske rapportering og dokumentation samt gennemgå alle juridiske aftaler og kontrakter, så der ligger det fornødne materiale klar til en køber.

Værdiansættelse

Når virksomheden har været alle processer igennem i salgsmodningen, og virksomheden er optimeret, foretages en værdiansættelse af virksomheden. Værdiansættelsen skal være udgangspunktet for de forventninger, ledelsen kan have til en pris for virksomheden.

Salgsprocessen

Salgsprocessen foregår f.eks. således:

  • Valg af strategi (evt. gå efter købere i branchen)
  • Søgning af købere – og skabe kontakt til mulige købere. Herefter præsentation af salgsprospektet, der skal indeholde alle væsentlige oplysninger om din virksomhed, som kan forbedre en købers beslutningsgrundlag
  • Analyse og møder med købere
  • Gennemførelse af transaktionen med forhandlinger, gennemgang af dokumenter og underskrift

Køb

Er du interesseret i at købe en virksomheden er processen omvendt.

Køb kan både være en planlagt, strategisk søgning gennem længere tid, men vi ser ofte, at det er en henvendelse fra en kollega eller konkurrent, der har en virksomhed til salg, som udløser overvejelser om køb.

Vi hjælper gerne med en gennemgang af sælgerens økonomiske og juridiske dokumenter, og vi efterregner også gerne den fastsatte pris på virksomheden, der er til salg. Vi deltager ofte i forhandlinger om køb og salg, så vi kan tilbyde en værdifuld sparring og hjælpe med at skabe et solidt beslutningsgrundlag, før du bestemmer dig for evt. at købe virksomheden.

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

En sparringspartner i salgsmodningsperioden i 2-3 år, der holder fast i processen, således at virksomheden gøres klar til salg, herunder hjælp og input til økonomisk rapportering.

Værdiansættelse af virksomheden og udarbejdelse af salgsprospekt

Deltager i forhandlinger med eventuelle købere

Skal du købe, assisterer vi med gennemgang af dokumenter og deltager i forhandlinger om pris og vilkår

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Indkomst- og formueopgørelse for personer

En indkomst- og formueopgørelse giver dig et godt overblik over dine særlige forhold omkring indkomst og formue. I dag kan mange oplysninger findes på www.skat.dk, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at fremvise et mere uddybende overblik. Eksempelvis fremgår...