En indkomst- og formueopgørelse giver dig et godt overblik over dine særlige forhold omkring indkomst og formue. I dag kan mange oplysninger findes på www.skat.dk, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at fremvise et mere uddybende overblik.

Eksempelvis fremgår nogle aktiver ikke af SKATs hjemmeside, som f.eks. andelsbolig, boliger i udlandet, værdi af biler, campingvogn, båd, unoterede aktier mv. Alle oplysninger vedrørende din virksomhed eller en forældrelejlighed fremgår heller ikke af Skattemappen på SKATs hjemmeside.

Hvis der er tinglyst pant i ejendomme eller biler, er det nødvendigt at vise dette i en indkomst- og formueopgørelse.

Hvornår skal jeg bruge en Indkomst- og formueopgørelse?

I disse tilfælde er det en fordel at have en indkomst- og formueopgørelse:

  • Ejendomsmæglere, banker og kreditforeninger vil gerne have dokumentation for indkomst og formue. En professionelt udarbejdet indkomst – og formueopgørelse med revisors navn på øger tilliden til kundens oplysninger.
  • Hvis du vil indgå som virksomhedsejer, og dine partnere gerne vil have dokumentation for dine indkomst- og formueforhold.
  • Til brug for udarbejdelse af testamente kan det lette advokatens arbejde at have en indkomst- og formueopgørelse.
  • Ved udarbejdelse af regnskab for forældrelejlighed kan regnskabet og indkomst- og formueopgørelse samles i et dokument.
  • Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, eller er ejerleder, er det en fordel at samle virksomhedens økonomi og dine private indkomst- og formueforhold for derved lettere at kunne dokumentere privatforbrug i en kapitalforklaring.

I en lang række andre situationer kan det være en fordel at kunne fremlægge dokumentation for din indkomst og formue.

Hvis du er er erhvervskunde hos os, indgår indkomst- og formueopgørelsen i din samlede engagementspris efter nærmere aftale.

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

Opgørelse af indkomst- og formue, selvangivelse og årsopgørelse for indkomståret, skatteberegning og tilretning af forskudsopgørelse, så du undgår restskat, skatteoptimering i virksomhedsordningen – hvis det er aktuelt, kapitalforklaring for indkomståret

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...