De fleste virksomhedsejere går i banken for at skaffe den nødvendige likviditet, når virksomhedens drift ikke kan finansiere væksten.

Desværre er det ikke altid muligt at opnå yderligere lån og kreditter hos banken, hvorfor det kan være nødvendigt at finde alternative finansieringskilder. Det kunne f.eks. være via Vækstfonden, crowdlending eller crowdfunding.

Vækstfonden

Vækstfonden kan hjælpe med at finansiere de fleste typer af forretningsudvikling. Enten direkte eller i samarbejde med banker og venturefonde. Vækstfonden finansierer både iværksættere og allerede etablerede virksomheder. Har du eksempelvis brug for lån under 1 million kroner, kan fonden f.eks. hjælpe med en kaution, der dækker en del af bankens risiko (Vækstkaution). Har du brug for et lån på mere end 1 million, har fonden mulighed for at give dig et vækstlån. Hvilken løsning du skal anvende, afhænger af din forretning og dit kapitalbehov. Vækstfonden kan også hjælpe med at finansiere et generationsskifte eller et virksomhedsopkøb.

Crowdlending

Crowdlending er en gruppe af private eller professionelle investorer – som ikke kender hinanden – men som har samme fiskale interesse, og som ser en ide i at gå sammen om at investere i en virksomhed for at opnå en fair forrentning af deres kapital.

Hvis du overvejer at rejse kapital gennem crowdlending, bør du være opmærksom på, at platformene, hvor lånet lægges op, kan stille forskellige krav til dig og din virksomhed. Det kan være i forhold til likviditet, alderen på din virksomhed osv.

Crowdfunding

Crowdfunding er en måde, hvorpå man kan rejse penge til en virksomhed eller et projekt ved at indsamle både store og små bidrag fra en større gruppe bidragydere typisk via en crowdfunding-platform på internettet. Bidragene kan være i form af donationer, lån (crowdlending) eller rewardbaseret (yderen får et produkt eller en gave).

Der findes flere forskellige lånebaserede platforme i Danmark. TT Revision kan hjælpe dig med at undersøge markedet og vælge en platform, du kan have tillid til, og som er godkendt af Finanstilsynet.

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

Vi hjælper gerne med at forberede dig og virksomhed til at finde finansiering hos Vækstfonden eller via crowd funding/-lending. Det være sig både udarbejdelse af nødvendigt materiale samt deltagelse i møder.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...