Selv sunde virksomheder kan få afslag i banken på en kreditanmodning. Det er en kendsgerning, som flere af vores kunder oplever. På trods af, at kunden har en god økonomi og altid har overholdt sine aftaler, opleves det, at banken ikke vil bevilge yderligere lån til virksomheden.

For mange virksomheder er møder med banken noget, der skal overstås. Men forbereder du dig grundigt, kan banken blive en god medspiller.

Ofte får virksomhederne ikke udnyttet møder med banken optimalt, og især ved det årlige bankmøde kan den oplagte mulighed for at vise sig selv og sin virksomhed frem blive forpasset.

Sælg dig selv og din virksomhed overfor banken

Bankerne har efterhånden længe været under pres fra øgede kapitalkrav. Det betyder blandt meget andet, at bankerne er kritiske med hensyn til udlån.

Forbered dig grundigt til årsmødet og tænk på banken, som var det en af virksomhedens kunder:

  • Hav alle de relevante svar med på forhånd
  • Lav en professionel præsentation af virksomhedens situation med de parametre, som banken er interesseret i.

Det er vigtigt, at du fremstår som en troværdig og kompetent virksomhedsleder. Med overblik og handlekraft skaber du tro på, at du kan overvinde vanskelige tider.

Helt grundlæggende skal du forstå, hvordan banken ser på din virksomhed. Bankens fokus er at sikre deres udlån. Det vurderer de ved en grundig gennemgang af det materiale, de får udleveret. Opbyg tillid ved jævnligt at orientere banken om f.eks. ordreindgang, likviditet og perioderegnskab. Det kan f.eks. være en gang i kvartalet

Vær altid åben og ærlig over for banken. Skab så stor tillid som muligt, skjul aldrig noget og undlad at overdrive hverken den ene eller anden vej.

Klæd din bankrådgiver ordentligt på

Det er sjældent den bankrådgiver, du har møde med, der har den endelige beslutningskompetence. Dit engagement skal godkendes af kreditafdelingen. Klæd derfor din bankrådgiver så godt på, at han kan overbevise sine kolleger i kreditafdelingen om, at din virksomhed er en attraktiv kunde for banken.

INFO/RESUME

Du får, jf. ovenfor:

Hjælp til at forberede dig og din virksomhed til bankmødet med relevant materiale, ligesom vi naturligvis også gerne vil deltage i selve bankmødet.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...