Det antages, at op mod 24.000 ejerledede virksomheder skal generationsskiftes i løbet af de næste ti år. Blandt disse har en stor del allerede i dag en leder, der er 65 år eller ældre.

I TT Revision har vi stor erfaring indenfor ejerledede virksomheder. Vi ved derfor, hvor svær beslutningen om et generationsskifte kan være. Vi kan give dig rådgivning om de problemstillinger, som er knyttet til generationsskifter sådan, at du er bedre rustet, når du tager beslutningen om at sætte gang i processen.

HVORNÅR SKAL OVERVEJELSERNE BEGYNDE?

Et generationsskifte af en virksomhed består af to led. Dels det ledelsesmæssige generationsskifte, hvor ledelsen overdrages til andre, dels det ejermæssige generationsskifte, hvor ejerskabet til virksomheden overdrages.

Det ledelsesmæssige generationsskifte er ofte det sværeste. Det, at skulle overdrage andre retten til at bestemme, opleves af rigtig mange virksomhedsejere som svært.

I den optimale situation skal du begynde det ejermæssige generationsskifte, når du vurderer, at din formue

er så stor, at den vil række til resten af livet, og/eller når du når en alder, der passer til din pensionering.

Det er desværre langt fra alle virksomhedsejere, der løbende overvejer et generationsskifte, og derfor havner overraskende mange i den situation, at de i en sen alder sidder tilbage med en virksomhed, der skal overdrages indenfor kort tid.

HVIS DU IKKE GØR NOGET?

Nogle gange bliver vi spurgt om, hvorfor det er så vigtigt at tænke på generationsskiftet. Det er der to årsager til.

  • Et velplanlagt generationsskifte giver for det første en større sikkerhed for, at virksomheden kan overleve på længere sigt.
  • Og for det andet giver det mulighed for at strukturere tingene sådan, at generationsskiftet ikke udløser væsentlige skatter og afgifter, der belaster virksomhedens likviditet mere end højst nødvendigt.

’Worst case’ er altså, at virksomheden ikke overlever, og/eller at det kommer til at koste dyrt i skatter og afgifter, hvis du ikke gør noget. Det betyder ikke, at du mod din vilje skal forholde dig til generationsskiftet, men du skal kende konsekvenserne af, at du ikke gør det.

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

Vi deltager meget gerne i en drøftelse af et generationsskifte, og drøfter de særlige forhold som gør sig gældendende for din virksomhed.

Vi kan sammen med dig opstille en plan for generationsskifte, der er tilpasset lige netop din situation.  

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...