Ejeraftaler (tidligere kaldet aktionæroverenskomster eller anpartshaveroverenskomster) er – som navnet antyder – en juridisk aftale mellem to eller flere ejere af et selskab. En ejeraftale er ikke bindende for det selskab den vedrører. Det er kun en aftale mellem selskabets ejere.

Al erfaring viser, at en ejeraftale kan være en god ide. Ofte mener stifterne af en virksomhed, at de er og forbliver gode venner, der ikke behøver nogen indbyrdes aftale (”vi snakker jo om tin­gene”). Når tiden går, og virksomheden udvikler sig, har ejerne ikke altid samme opfattelse af, i hvilken retning virksomheden skal bevæge sig.

For enhver virksomhed med flere ejere bør det således altid sikres, at der er klarhed over, hvad der gælder for ejerne og deres indbyrdes samarbejde: Hvilke forventninger har I til hinandens arbejdsindsats og løbende forpligtelser? Hvornår skal der udbetales udbytte? Hvordan skal uenigheder håndteres? Kan I til enhver tid sælge jeres ejerandele til en 3. part? Hvad sker der, hvis en af ejerne dør?

Uden en fælles forståelse og lige fra begyndelsen en aftale om de indbyrdes “spilleregler” , er I overladt til selv at måtte prøve at løse eventuelle uoverensstemmelser, når de måtte opstå. I en situation med uenighed, kan det, i sagens natur, være meget svært at opnå enighed om løsninger, og det kan ende i en fastlåst situation til gene for alle parter og ikke mindst for virksomheden. Selskabsloven og selskabets vedtægter regulerer som udgangspunkt kun forholdet mellem selskabet og dets ejere, og det er sjældent tilstrækkeligt. Vi har desværre set tilfælde, hvor en manglende ejeraftale har skabt store udfordringer og konflikter, som i værste fald har kostet virksomheden mange penge og i helt ekstreme tilfælde ”livet” for virksomheden.

Ejeraftalen er således både forebyggende for konflikter og  samtidig også det værktøj, der anvendes til løsning af konflikter.

Ejeraftalen indeholder typisk bestemmelser om indskud af kapital, disponering af overskud, ledelse og beslutninger, arbejdsforpligtigelser, bestemmelser om salg (forkøbsret etc.), konkurrenceklausul og kundeklausul, tavshedspligt og oplysningspligt, misligholdelse, uoverensstemmelse samt dødsfald og umyndiggørelse.

Revisor – der typisk kender virksomheden og ejerne – kan hjælpe med at udarbejde retningslinjer for ejeraftalen. Det endelige dokument bør udarbejdes af en advokat, der kender juraen i detaljer. 

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

Hjælp til en drøftelse af indholdet i ejeraftalen, således at den er tilpasset lige netop din situation og ikke blot er en standard.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...