Der kommer en dag, hvor vi går bort. Det betyder nødvendigvis ikke, at skattemyndighederne slipper grebet om formuen, der efterlades til næste generation.

Der skal i mange tilfælde betales arveafgift af arvebeholdningen (minus et grundbeløb på kr. 289.000  -2018-sats). Er boet derudover skattepligtigt, vil der også skulle betales boskat med op til 50 % af indkomster og avancer på skatterelaterede aktiver i boet, fx et parcelhus eller en bil.

Det er derfor altid en god ide at benytte en rådgiver med kendskab til arve(eller-bo)beskatning ved udformning af testamente og under selve boets behandling. I mange tilfælde vil arve (eller –bo?) beskatningen  kunne optimeres til boets fordel og altså efterlade den størst mulige formue til arvingerne.

Eksempelvis kan et skattepligtigt bo i visse tilfælde opnå skattefritagelse. Denne mulighed må altid tages i betragtning, og er betingelserne til stede, tilfalder de midler, der ellers skulle have været betalt i skat, nu boet/arvingerne. Det kunne eksempelvis være skatter tilknyttet en erhvervsvirksomhed, aktiebeholdning eller fast ejendom.

En vigtig forudsætning for at kunne optimere den skattemæssige situation i boet er, at rådgiver inddrages tidligt i processen.

Hvilke skattemæssige overvejelser bør indgå ved behandling af et dødsbo?

  • Valg af skiftebehandling (privat skifte, ægtefælleudlæg, uskiftet bo m.fl.)
  • Vurdering af om boet er skattepligtigt eller skattefritaget målt på boets aktivstørrelse og/eller nettoformue
  • Udnyttelse af bo- og mellemfradrag ved skattefritagelse
  • Værdiansættelse af boets aktiver og forpligtelser til gunst for arvingerne
  • Successions- eller omstruktureringsmuligheder af boets aktiver (herunder erhvervsvirksomhed)
  • Anmodning om afsluttende skatteansættelse (ved overskydende skatter)

Vi samarbejder efter aftale med din advokat eller et advokatfirma med speciale indenfor familie- og arveret, der kan bistå med udarbejdelse af boopgørelse og de juridiske i aspekter ved bobehandlingen.

INFO(RESUME)

Du får, jf. ovenfor:

Drøftelser om valg af skifteform samt vurdering af den skattemæssige situation i dødsboet, herunder om boet eventuelt kan skattefritages. Derudover ydes assistance med udfyldelse af dødsboselvangivelse, opgørelse af bobeskatningsindkomst samt beregning af boskat.

Ønsker du løbende en opdateret arveanalyse for at tage stilling til fordeling af (arven) boet til dine arvinger, kan denne rådgivning kombineres med vores Senior-Wealth, der er et tilbud om en økonomisk planlægning af seniortilværelsen.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...