Rapportering

Mange virksomheder får ikke tilstrækkelige, løbende, økonomiske informationer, men blot en kvartalsvis, økonomisk rapportering og typisk kun i form af bogholderibalancer, der kan være svære at forstå, og som ofte er på et uhensigtsmæssigt detaljeringsniveau. I mange tilfælde er det uoverskueligt, og her kan vi hjælpe din virksomhed med at få et månedsvis overblik på kun en side (”one-pager”). 

Med en enkel rapporteringsform får du et hurtigt overblik på en side med tilhørende grafer, så du på en let og illustrativ måde kan følge udviklingen i virksomhedens økonomi. Vi sætter fokus på få relevante og betydningsfulde områder i virksomheden. Vi giver selvfølgelig også mulighed for, at du kan gå flere spadestik dybere, hvis det er relevant.

Vi drøfter hvilke KPI´er (”Key Performance Indicator”) der er relevante for lige præcis din virksomhed. Om det er omsætning pr. medarbejder, omsætning pr. åbningsdag, bruttofortjeneste pr. afdeling, lønprocent, dækningsgrad eller debitormasse (debitorhastighed) er ikke afgørende. Det afgørende er derimod, at din virksomhed har nogle mål, og at disse mål kan omsættes til nogle KPI´ere. Vi anbefaler, at der maksimalt er fokus på 4-5 KPI´ere.

Findes der branchetal, sammenligner vi din virksomhed med branchens nøgletal, så du kan se, hvordan du klarer dig i forhold til konkurrenterne/kollegaerne.

Controlling

Er din virksomhed ikke stor nok til at have en ansat controller, så lad os hjælpe. Når vi assisterer vores kunder med controlling-opgaven, ser vi på både økonomi- og arbejdsprocesser. Som revisor har vi et indgående kendskab til virksomheden, og det giver os en rigtig god forudsætning for at være virksomhedens ”eksterne, deltids controlling medarbejder”. Vi sammenligner ikke alene de opnåede resultater med de planlagte målsætninger. Vi analyserer også mulighederne for at øge indtjeningen ved øget vækst eller ved at minimere omkostningerne. Men vi går også dybere i processen. Vi analyserer nøgletal og udviklingen i nøgletallene og drøfter ”de knapper, der kan drejes på”.

Controlling bruges også til at styre din virksomhed i en bestemt retning ved primært at påvirke adfærd og ledelse i virksomheden. Controlling støtter dig med de fakta og data, som er nødvendige og tilstrækkelige til ledelsens løbende vurdering af virksomhedens organisations- og forretningsstrategi. Vi giver ikke kun indblik i afvigelser mellem realiserede tal og budgetterede tal, vi analyserer også de likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige afvigelser og ikke mindst de mulige tiltag.

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

En meget tilgængelig præsentation af de opnåede økonomiske resultater. Præsentationen vises på en side og sammenligner med f.eks. budget eller tilsvarende periode sidste år. Sammen med præsentationen viser vi grafer eller andre relevante figurer over de væsentligste nøgletal og KPI´ere.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...