Restskat og overskydende skat for indkomståret 2022

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2022 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2022 også ske i perioden 1. januar 2023 – 1. juli 2023. Efter denne dato betales et fast procenttillæg....

Kompensation til selvstændige

Der bliver løbende indgået nye politiske aftaler om at forlænge og udvide  hjælpepakkerne for de virksomheder, som er særligt berørt af restriktioner og opfylder de specifikke krav i de udstedte bekendt-gørelser. Senest er der givet mulighed for ”forhøjet”...