Grundet de højere energiafgifter, som har presset likviditeten hos mange virksomheder, har Folketinget vedtaget en lov, som giver virksomhederne en midlertidig udskydelse af de ellers gældende betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Konkret betyder det, at de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og AM-bidrag bliver udskudt.

Det betyder, at din virksomhed kan vælge at betale til den ordinære frist eller til den udskudte frist. Det er vigtigt at bemærke, at ønsker I at betale til den oprindelige frist, skal det ske senest ved udløb af den pågældende frist.

Ombestemmer I jer, inden betalingen skal forfalde jf. nedenstående nye betalingsfrister og dermed ønsker at betale i den mellemliggende periode, så skal Skattestyrelsen kontaktes via deres hjemmeside. Dette skyldes, at Skattestyrelsen vil sikre sig, at beløbet ikke tilbagebetales automatisk eller vil blive brugt til at dække andre posteringer.

Loftet for udbetalingsgrænsen på Skattekontoen bliver ikke hævet i forbindelse med de udskudte frister. Dette betyder, at loftet for udbetalingsgrænsen stadig er højst kr. 200.000.

 

Udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023

For Små og mellemstore virksomheder gælder:

  • Betalingsfristen 10. juli 2023 er udskudt til 31. oktober 2023
  • Betalingsfristen 10. august 2023 er udskudt til 12. februar 2024

For Store virksomheder gælder:

  • Betalingsfristen 31. juli 2023 er udskudt til 10. november 2023
  • Betalingsfristen 31. august 2023 er udskudt til 29. februar 2024

Det er ydermere vigtigt at være opmærksom på, at fristerne for indberetning er ikke ændret. Det er således kun betalingsfristerne, der er udskudt.

Er I i tvivl om, Jeres virksomhed afregner som ”Små og mellemstore” eller ”Store” virksomheder, så er det muligt at se dette på Jeres registreringsbevis eller det kan slås op på skat.dk/tastselverhverv under Profil.

 

DataLøn og DanLøn

Hvis I bruger DataLøn, skal I udfylde en blanket, hvis I ønsker at indbetale efter de gamle frister. I finder blanketten her. Hvis I logger ind i DataLøn, vil der ligge en meddelelse, hvor I også kan komme direkte til blanketten. Vær opmærksom på deadlines i forbindelse med dette, som I finder samme sted som blanketten.

Hvis I bruger DanLøn skal I manuelt ind og ændre jeres registrering af overførsel til Skat, samt manuelt overføre beløbet til Skattekontoen og ikke mindst ændre beløbsgrænsen på skattekontoen, hvis I ønsker at indbetale efter de gamle frister. Der er ligeledes sendt en besked ud i DanLøn, hvor I kan læse mere.

Er I tilknyttet TT Revisions Erhvervsservice og vi den i forbindelse hjælper Jer med lønservice, er det vigtigt, at vi bliver informeret, hvis I ikke ønsker at betalingen af virksomhedens indeholdte A-skat og AM-bidrag bliver udskudt og vi dermed aktivt skal sørge for betaling til de ordinære frister.

Kontakt os endelig, hvis der skulle være spørgsmål til udskydelsen af betalingsfristerne.

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...