Der bliver løbende indgået nye politiske aftaler om at forlænge og udvide  hjælpepakkerne for de virksomheder, som er særligt berørt af restriktioner og opfylder de specifikke krav i de udstedte bekendt-gørelser. Senest er der givet mulighed for ”forhøjet” kompensation for selvstændige, men vær opmærksom på, at der er særlige krav knyttet til opnåelse af forhøjelsen.

Mulighed for højere kompensation til selvstændige – men pas på!

Med dette nyhedsbrev vil vi kort fremhæve nogle af de væsentlige ændringer, som du skal være opmærksom på vedrørende kompensation til selvstændige. Reglerne gælder for selvstændige erhvervsdrivende og ejerledere med en ejerandel på mindst 25%. Derudover gælder at der maksimalt må være 25 fuldtidsansatte i virksomheden (opgjort i årsværk), og den personlig indkomst for den selvstændige/ejerlederen ikke overstiger kr. 800.000 i 2020.

Endvidere kræver muligheden for at søge kompensation, at virksomheden har haft en omsætningsnedgang på mindst 30% i kompensationsperioden grundet COVID-19-relaterede restriktioner og omsætningen i virksomheden har været mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019.

Selvstændige

I forbindelse med den nationale nedlukning fra d. 9. december 2020 til og med d. 28. februar 2021, kan du nu med tilbagevirkende kraft søge om forhøjet kompensation fra kr. 23.000 pr. måned op til kr. 30.000 pr. måned pr. ejer. For dem som har mindst én fuldtidsansat i kompensationsperioden er den forhøjede sats kr. 33.000 pr. måned.

Minimumskravet til den selvstændiges omsætning er desuden reduceret fra kr. 10.000,- pr. måned til kr. 8.000,- pr. måned.

 

Ansøgningsfristen er senest d. 15. april 2021.

Hvis du ønsker at søge om den forhøjet kompensation med tilbagevirkende kraft fra d. 9. december, skal du være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen endnu ikke har implementeret løsningen i deres IT-system via Virk.dk. Det forventes dog, at dette bliver gjort snarest og vil i den forbindelse fremgå på Virksomhedsguiden.dk. Hvis du allerede har ansøgt, kan der genansøges – ligeledes med tilbagevirkende kraft. Heller ikke for genansøgninger er IT-systemet klar endnu.

 

For at kunne få den forhøjede kompensationssats på kr. 30.000/33.000 skal du være særlig opmærksom på, at der fra den 1. februar 2021 maksimalt må trækkes kr. 23.000,- ud af virksomheden i den periode, hvor du modtager den forhøjede kompensation. Dette gælder alle transaktioner, der er mellem virksomheden og virksomhedens ejer(e), dvs. lønninger, udbytte, hævning til privatforbrug og værdien af personalegoder, der er indberetningspligtige til Skattestyrelsen igennem E-indkomst.

I beløbet på kr. 23.000,- indgår ikke AM-bidrag og evt. indbetaling til privat pension. Hvis du som virksomhedsejer har overført penge til virksomheden (lån/mellemregning) i perioden fra d. 9. december 2020 til d. 24. februar 2021, må virksomheden gerne tilbagebetale beløbet til dig uden, at dette tæller med i de kr. 23.000,-.

Du skal endvidere være opmærksom på, at du ikke kan søge og modtage kompensation på flere CVR-numre for samme periode.

 

Hvis du modtager den forhøjede kompensation, kan Erhvervsstyrelsen kræve en revisorerklæring fra din virksomhed, hvilket i så fald vil blive kompenseret med 80 % af dine omkostninger til revisorbistand (dog max. kr. 8.000,-). Du vil i givet fald få særskilt besked via din eBoks.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til din mulighed for at modtage forhøjet kompensation eller til ovenstående artikel.

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 udskydes

Grundet de højere energiafgifter, som har presset likviditeten hos mange virksomheder, har Folketinget vedtaget en lov, som giver virksomhederne en midlertidig udskydelse af de ellers gældende betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag. Konkret betyder det, at...

De nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Folketinget har vedtaget de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Ejendomsværdiskat På grund af det i 2001 gennemførte skattestop for ejendomsværdiskatten har boligejernes beskatningsgrundlag...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...