Vi kan ikke se ind i fremtiden – men vi kan beregne konsekvenserne af dine forventninger til virksomhedens fremtidige drift.

Et budget er her et vigtigt styringsredskab for ledelsen. Budgetter er derfor ikke kun til brug for at opnå finansiering hos banker eller andre kreditinstitutter, men også et nødvendigt redskab når ledelsen løbende skal sikre sig, at virksomheden når de fastsatte mål for omsætning og omkostningsniveau.

Du kan udarbejde budgetter fra et helt overordnet niveau med få samlede poster og helt ned til budget for den enkelte konto. Vi tilbyder udarbejdelse af virksomhedens budgetter (fx driftsbudget, likviditetsbudget og investeringsbudget) i samarbejde med ledelsen med indbygget mulighed for at simulere enhver ledelsesbeslutning. Du får via denne proces mulighed for at opnå en væsentlig dybere forståelse af din egen virksomhed, og igennem os en stærk sparringspartner.

Et budget er ikke kun tal. I forbindelse med budgetudarbejdelsen bistår vi gerne med professionel rådgivning til den tekstmæssige del af processen, da en præcis beskrivelse af budgetforudsætningerne er en væsentlig del af budgettet, og noget en kreditgiver lægger vægt på.

Vi drøfter som et led i budgetteringsprocessen budgettets anvendelse i den løbende økonomirapportering, herunder hvordan du løbende synkroniserer med dit økonomisystem, så der opnås en rullende likviditetsudvikling og dermed overblik over likviditeten i fremtiden.

Vi deltager gerne i månedlige eller kvartalsvise møder, hvor vi gennemgår de realiserede tal og følger op på årsagsforklaringer og afvigelser i forhold til det lagte budget.

Hvornår skal jeg bruge et budget?

I disse tilfælde er det en fordel at have et budget:

  • Når du skal skaffe (have) finansiering eller have udvidet din nuværende finansiering
  • Når du har brug for en bedre styring af virksomhedens økonomi og likviditet
  • Når du skal se konsekvenserne af påtænkte ændringer i investeringer eller andre ændringer i virksomhedens økonomi
  • Når du f.eks. har brug for opfølgning af mellemlederes/sælgeres målopfyldelse

Du får i samarbejde med os et budget, som er udarbejdet således (ofte i form af et månedligt budget), at du hurtigt får overblik over din økonomi og kan beregne, om du har behov for yderligere finansiering – for eksempel i form af en kassekredit. Står du overfor store ændringer i økonomien, er et budget et uundværligt værktøj til at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.

INFO/RESUME

Du får, jf. ovenfor:

Et drifts- og evt. investeringsbudget som er gennemarbejdet og påtegnet af os. Budgettet er overskueligt, og viser dine forventninger til fremtiden.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...