Kan din virksomhed finansiere sin egen vækst? Kan din virksomhed overleve på længere (lang) sigt? Hvordan læser jeg egentlig udviklingen i min virksomheds tal?

Uanset om din virksomhed selv bogfører, eller om bogføringen er udarbejdet i samarbejde med TT Revision, skal du have et redskab, som sikrer, at du bevarer overblikket, således at du hele tiden ved om din virksomhed tjener eller taber penge.

Bogholderiet er ikke kun tal til glæde for SKAT. I forbindelse med bogføringen bistår vi gerne med professionel rådgivning om den videre og vigtige opfølgning af det realiserede resultat og budget. Vi hjælper med at udpege væsentlige nøgletal og KPI’er (Key Performance Indicator), der er vigtige for at vurdere virksomhedens udvikling.

Er det f.eks. omsætning pr. medarbejder, dækningsbidraget eller lønninger i forhold til omsætning, der er vigtigst for lige præcis din virksomhed?

Med nøgletal og KPI’er får du mulighed for at opnå en dybere forståelse af din egen virksomhed. Du får via TT Revision muligheden for at have en tæt, økonomisk sparringspartner.

Vi drøfter gerne med dig, hvordan bogføringen kan anvendes i den løbende økonomirapportering, så der opnås en rullende likviditetsudvikling, der giver et overblik over likviditeten og indtjeningen i fremtiden.

Findes der branchetal, sammenligner vi din virksomhed med branchens nøgletal, så du kan se, hvordan du klarer dig i forhold til konkurrenterne/kollegaerne.

Hvornår skal jeg bruge et perioderegnskab?

I disse tilfælde er det en fordel at have et perioderegnskab:

  • Når du skal skaffe finansiering eller have udvidet dine nuværende kreditrammer
  • Når du har brug for en bedre styring af virksomhedens økonomi og likviditet
  • Når du skal se konsekvenserne af påtænkte ændringer i investeringer eller andre ændringer i virksomhedens økonomi

INFO/RESUME

Du får, jf ovenfor:

Sparring og assistance til gennemgang af dit perioderegnskab. Perioderegnskabet er overskueligt og kan vise virksomhedens indtjening sammenholdt med branchen og budget.

Sparring og gennemgang af relevante poster i regnskabet.

Vi finder sammen med dig de væsentligste nøgletal og KPI’er, som du skal styre efter i det daglige, så du altid ved, om din virksomhed kører i ”rette spor”.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...