For en ejerleder kan der være mange ”bolde at holde i luften” i det daglige, og derfor kan det være vanskeligt at bevare overblikket over – og tage sig af – alle virksomhedens udfordringer.  For at få hjælp til at overskue virksomhedens mange muligheder kan det være nyttigt at få folk udefra til at rådgive sig. Der kan nedsættes et såkaldt ”Advisory Board”. Et Advisory Board kan ses som en ”bestyrelse-light”, idet et Advisory Board ikke har magt og ikke mere indflydelse end den, som ejerlederen vil tildele. Et Advisory Board skal betragtes som et rådgivende organ eller en sparringspartner.

For mange ejerledere kan det være særdeles givtigt at få styrket ledelsesniveauet og i tilgift føle det som en aflastning i de situationer, hvor der skal træffes væsentlige beslutninger for virksomheden.

Et Advisory Board kan bl.a. bidrage med følgende:

 • Virksomhedens strategiplan og muligheder for vækst
 • Fastholdelse af fokus for de områder, der er væsentlige for ledelsen
 • Drøftelse af virksomhedens risikoprofil
 • Udfordring af virksomhedens ledelses- og rapporteringssystemer
 • Økonomi og likviditet
 • Personaleforhold
 • Salg og markedsføring

Et Advisory Board kan sammensætttes af personer fra ens eget netværk, men ofte er det også en god idé at få inspiration fra andre i branchen eller evt. fra helt andre brancher.

Vores erfaring er, at selv mindre virksomheder kan få glæde af de råd, et Advisory Board eller en bestyrelse kan give.

Typisk finder du et par personer udover dig selv, der skal indgå i et Advisory Board. På det første møde giver de personer, der er udpeget, en kort introduktion af dem selv og herefter fortæller ejerlederen om virksomhedens forhold og særligt om:

 • Formålet med at etablere et Advisory Board
 • Kunder, produkter, markeder, konkurrenter
 • Økonomi, likviditet, investeringer
 • Personaleforhold
 • Salg og markedsføring
 • Juridiske aftaler mv.

Personer, der deltager i et Advisory Board, skal have mod til at udfordre ledelsen, da vores erfaring er, at det giver den bedste dialog og det bedste udbytte.

INFO/RESUME

Du får, jf. ovenfor:

Muligheden for at blive udfordret på driften af din virksomhed og få input til at evt. at ændre virksomhedens strategi, produkter etc.

Virksomhedstestamente

Et virksomhedstestamente kan være en nødplan og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige, alvorlige sygdom eller død. Virksomhedstestamentet udarbejdes for at skabe sikkerhed for familie, ansatte, leverandører, banken og andre aktører,...

Har du råd til fremtiden?

Er det vigtigt for dig at have overblik over fremtidens økonomi? Ja, naturligvis – og det er en god idè, at få overblik i så god tid, at det kan sikre dig, at du og din familie har råd til at leve en seniortilværelse, præcist som du/I ønsker det. Med udgangspunkt i...

Valg af selskabsstruktur

Mange virksomheder oplever, at den forretningsmæssige situation ændrer sig konstant. Derfor kan alle virksomheder, store og små, få behov for at indrette selskabsstrukturen på en ny måde. Uanset om din virksomhed er nystartet, i vækst eller om du overvejer at sælge...

Køb og salg af virksomheder

Salg Vores stærkeste anbefaling er at være i god tid, når der skal sælges en virksomhed. Med den rette planlægning ser vi ofte, at der opnås en bedre pris for virksomheden. Enhver ejerleder skal ofte vænne sig til tanken om, at livsværket skal overdrages til børn,...