Restskat og overskydende skat for indkomståret 2020

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2020 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2020 også ske i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021. Efter denne dato betales et fast procenttillæg....

Revisorposten 4-2020 er udkommet

RevisorPosten 4-2020 Læs mere om: Moms på fast ejendom – pas på den nye udtagningsmoms Kreditrating af virksomheden – hvad lægger banken vægt på Indgreb mod forældrekøb – konsekvenser for virksomhedsordningen Beskatning af alternative investeringer Sådan søger du...