Mandag d. 20/1 2020 kl. 14.00 – 17.00

Afholdes på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Traditionen tro inviterer vi igen i år til ”Sæson kick-off” for bogholdere, regnskabschefer og virksomhedsledere.

Programmet ser således ud:

DEL 1 – Sæson kick-off

14.00 – 14.05                      Kort velkomst til kick-off mødet

14.05 – 15.35                      Nyheder indenfor skat, moms, regnskab og hvidvask

15.35 – 15.45                      Pause med kaffe og kage

DEL 2 – Investering

15.45 – 16.45                      Kristian Kjær fra Stockrate fortæller om investering og hjælp til at undgå  negative renter

16.45 – 17.00                      Afslutning med et glas vin eller anden forfriskning

Tilmeldingen sendes til Charlotte Braas cb@ttrevision.dk senest den 12/1 2020. Skriv venligst navn på deltager samt virksomhedsnavn. Da det både er muligt at deltage i hele arrangementet eller en af de to dele, bedes I anføre, hvilken del af dagen I ønsker at tilmelde Jer til.

I kan sagtens deltage flere fra hver virksomhed og vi håber, I vil deltage i begge indlæg.

DET ER GRATIS AT DELTAGE!

Fristen for indlevering af regnskaber for selskaber forlænges permanent

Der er 19. maj 2022 vedtaget ændringer til selskabsloven, der betyder at selskaber fremover får en 6- måneders frist til at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen. Det gælder allerede for selskaber med regnskabsafslutning 31/12-2021, så fristen er ikke længere...

Revisorposten 2-2022

RevisorPosten 2-2022 Læs mere om: Fradrag for donationer til Ukraine Tilbage efter corona – sådan sikrer du ansattes motivation Ny bogføringslov på vej Ny afgørelse vedr. blandet benyttede biler i VSO Energiafgifter – opsamling på regler Vi noterer, at ......

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens...

Coronavirus (COVID-19) – opdatering af information omkring hjælpepakker til virksomheder for perioden fra og med 1. december 2021 til og med

OBS! 31. MARTS 2022 OBS! Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 - og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af...