Mandag d. 20/1 2020 kl. 14.00 – 17.00

Afholdes på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Traditionen tro inviterer vi igen i år til ”Sæson kick-off” for bogholdere, regnskabschefer og virksomhedsledere.

Programmet ser således ud:

DEL 1 – Sæson kick-off

14.00 – 14.05                      Kort velkomst til kick-off mødet

14.05 – 15.35                      Nyheder indenfor skat, moms, regnskab og hvidvask

15.35 – 15.45                      Pause med kaffe og kage

DEL 2 – Investering

15.45 – 16.45                      Kristian Kjær fra Stockrate fortæller om investering og hjælp til at undgå  negative renter

16.45 – 17.00                      Afslutning med et glas vin eller anden forfriskning

Tilmeldingen sendes til Charlotte Braas cb@ttrevision.dk senest den 12/1 2020. Skriv venligst navn på deltager samt virksomhedsnavn. Da det både er muligt at deltage i hele arrangementet eller en af de to dele, bedes I anføre, hvilken del af dagen I ønsker at tilmelde Jer til.

I kan sagtens deltage flere fra hver virksomhed og vi håber, I vil deltage i begge indlæg.

DET ER GRATIS AT DELTAGE!

RevisorPosten 2-2023

RevisorPosten 2-2023 Læs mere om: Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro Tab på debitorer  - moms- og skattefradrag Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder Salg uden moms - momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2 Brugtmomsreglerne...

KURSUSTILMELDING

I samarbejde med FIU – Fælles Intern Undervisning (revisorers kursussamarbejde) har vi muligheden for at invitere dig/jer med til udvalgte kurser inden for moms, personalegoder og compliance i efteråret 2023. Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv. En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde...