SKAT har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2018

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2018, bør man være opmærksom på mulighederne for at indbetale frivillig acontoskat den 20. november 2018. Reglerne om indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat og rentesatser beskrives kort her.

Ud over den ordinære acontoskat for 2018 med seneste indbetaling henholdsvis 20. marts og 20. november 2018, kan der også foretages frivillige acontoskat indbetalinger. Hvis det vurderes, at skatten af selskabets forventede indkomst for indkomståret 2018 overstiger den skat, som er opkrævet på de to ordinære acontoskatterater, kan det i mange tilfælde give god mening af indbetale yderligere ”frivillig acontoskat”. Indbetalingen skal således ske senest 20. november. Ved at foretage frivillig indbetaling af restskat kan selskabet undgå, at der fremkommer en restskat på selskabets årsopgørelse, med et ikke fradragsberettiget rentetillæg på 2,8 %.

Den frivillige acontoskat kan indbetales på samme tidspunkter som de ordinære aconto­skatte­rater, med angivelse til SKAT, at der er tale om en frivillig acontoskat indbetaling.

Derudover er det muligt at foretage en 3. frivillig indbetaling af acontoskat senest den 1. februar 2019 med et rentetillæg på 0,5 %.

Det er vigtigt – og en betingelse for godkendelse af betaling af frivillig acontoskat – at beløbet indberettes til SKAT. Indberetningen sker på SKAT.dk (under menupunktet ”Skat”).

Rentesatserne for indkomståret 2018 ser rentesatser således ud:

  • Tillæg til restskat udgør 2,8 %
  • Godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat udgør 0,1 %
  • Procenttillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2017 udgør 0,0 %
  • Dekort ved frivillig indbetaling af acontoskat den 20. november 2017 udgør 0,0 %
  • Tillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. november – 1. februar 2018 udgør 0,5%.

Spørgsmålet om det er fordelagtigt at lave frivillige indbetalinger beror på en konkret vurdering efter forholdet mellem selskabets lånerente og ovenstående rente, der skal betales til SKAT i form af ikke fradragsberettigede restskattetillæg. For selskaber med store likvide indeståender, hvor der betales ”strafrente” til banken for at have indestående, vil det være en fordel at indbetale frivillig acontoskat.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab har indbetalt tilstrækkelig selskabsskat for 2018 anbefaler vi at du kontakter os. Vejledning i indberetning ses nedenfor:

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FRIVILLIG ACONTOSKAT

Log på www.skat.dk og vælg Tast Selv i Erhverv

  1. vælg Skat i hovedmenu
  2. vælg Selskabsskat i menu til venstre
  3. vælg Acontoskat

Nu vises en liste med acontoskatterater.

Tryk på Indberet/Ændr ud for den linje, hvor Indkomstår er 2018 og vælg den linje, hvor Betalingsfrist er 20. november 2018

Når du har foretaget indberetningen, skal du huske at indbetale beløbet. Betalingsidentifikationen, der skal anvendes ved betaling, står på øverste linje i oversigtsbilledet

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....