Der er igen ændringer til kravene for indberetning af selvangivelsen for virksomhedsejere og medejere af selskaber. Et hidtil ikke særlig anvendt skema, skal nu udfyldes når selvangivelsen indberettes, for at selvangivelsen anses for korrekt og rettidig indsendt. Du skal være opmærksom på, at SKAT kan tilkende en ”bøde” (kontrollovstillæg) på op til kr. 5.000 for manglende indsendelse af skemaet.

Nyt skema

For 2019 skal der sendes et ”nyt” skema (blanket) ind til Skattestyrelsen for hovedaktionærer. Blanketten hedder 05.021 og der skal i skemaet oplyses om transaktioner mellem selskabet/selskaberne og hovedaktionæren (kontrollerede transaktioner). Der har hidtil været en grænse for, hvornår disse transaktioner skulle indberettes. Denne grænse er nu ændret fra kr. 5.000.000 til kr. 0. Derved bliver alle hovedaktionærer nu forpligtet til at indberette dette særlige skema sammen med selvangivelsen.

Hvem er omfattet

Det er nu et krav at alle hovedaktionærer indberetter dette særlige skema fra og med 2019 (en hovedaktionær er en person, som har bestemmende indflydelse i selskabet – altså typisk ejer mere end 50% af selskabet).

Hvilke transaktioner

Det er transaktioner mellem selskabet og hovedaktionæren der skal indberettes.

Konkret kan følgende være eksempler på transaktioner, der skal oplyses:

  • Mellemregningskonto, der er rentetilskrevet
  • Husleje som selskabet eller kapitalejer har betalt til hinanden i årets løb
  • Køb eller salg af aktiver til/fra selskabet

Hvis hovedaktionæren alene har modtaget løn og udbytte, skal skemaet alligevel udfyldes og selvangives, men det er dog kun rubrikkerne 1 -9 der skal udfyldes.

Frist og bøde

Seneste frist for indsendelse er 1. september 2020.

Manglende indsendelse kan medføre bøder på op til kr. 5.000, idet SKAT´s holdning vil være, at der ikke rettidigt er indsendt selvangivelse.

Hvordan foretages indberetningen

Skema 05.021 er et Excel-skema. Det skal udfyldes og indsendes via Tast Selv. Gå ind i skattemappen vælg ”Kontakt” herefter ”Skriv til os” og herefter ”Indsend til os”, og vælg sluttelig ”Oplysninger om kontrollerede transaktioner (Skema 05.021)”.

Kontakt os endelig hvis du er i tvivl

Du må ikke ”automatisk” forudsætte, at vi har foretaget denne indberetning for dig. Dels er dette arbejde knyttet til den personlige selvangivelse, og således adskilt fra revisors arbejde for virksomheden og dels vil arbejdet med udfyldelsen og indsendelse af skemaet medføre yderligere tidsforbrug. Endelig kræver en udfyldelse og indberetning fra vores side, at vi har adgang til ”kontakt-menuen”.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt skemaet er indberettet, eller du har brug for hjælp til udfyldelse og indberetning, må du endelig kontakte os.

 

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...