Der er igen ændringer til kravene for indberetning af selvangivelsen for virksomhedsejere og medejere af selskaber. Et hidtil ikke særlig anvendt skema, skal nu udfyldes når selvangivelsen indberettes, for at selvangivelsen anses for korrekt og rettidig indsendt. Du skal være opmærksom på, at SKAT kan tilkende en ”bøde” (kontrollovstillæg) på op til kr. 5.000 for manglende indsendelse af skemaet.

Nyt skema

For 2019 skal der sendes et ”nyt” skema (blanket) ind til Skattestyrelsen for hovedaktionærer. Blanketten hedder 05.021 og der skal i skemaet oplyses om transaktioner mellem selskabet/selskaberne og hovedaktionæren (kontrollerede transaktioner). Der har hidtil været en grænse for, hvornår disse transaktioner skulle indberettes. Denne grænse er nu ændret fra kr. 5.000.000 til kr. 0. Derved bliver alle hovedaktionærer nu forpligtet til at indberette dette særlige skema sammen med selvangivelsen.

Hvem er omfattet

Det er nu et krav at alle hovedaktionærer indberetter dette særlige skema fra og med 2019 (en hovedaktionær er en person, som har bestemmende indflydelse i selskabet – altså typisk ejer mere end 50% af selskabet).

Hvilke transaktioner

Det er transaktioner mellem selskabet og hovedaktionæren der skal indberettes.

Konkret kan følgende være eksempler på transaktioner, der skal oplyses:

  • Mellemregningskonto, der er rentetilskrevet
  • Husleje som selskabet eller kapitalejer har betalt til hinanden i årets løb
  • Køb eller salg af aktiver til/fra selskabet

Hvis hovedaktionæren alene har modtaget løn og udbytte, skal skemaet alligevel udfyldes og selvangives, men det er dog kun rubrikkerne 1 -9 der skal udfyldes.

Frist og bøde

Seneste frist for indsendelse er 1. september 2020.

Manglende indsendelse kan medføre bøder på op til kr. 5.000, idet SKAT´s holdning vil være, at der ikke rettidigt er indsendt selvangivelse.

Hvordan foretages indberetningen

Skema 05.021 er et Excel-skema. Det skal udfyldes og indsendes via Tast Selv. Gå ind i skattemappen vælg ”Kontakt” herefter ”Skriv til os” og herefter ”Indsend til os”, og vælg sluttelig ”Oplysninger om kontrollerede transaktioner (Skema 05.021)”.

Kontakt os endelig hvis du er i tvivl

Du må ikke ”automatisk” forudsætte, at vi har foretaget denne indberetning for dig. Dels er dette arbejde knyttet til den personlige selvangivelse, og således adskilt fra revisors arbejde for virksomheden og dels vil arbejdet med udfyldelsen og indsendelse af skemaet medføre yderligere tidsforbrug. Endelig kræver en udfyldelse og indberetning fra vores side, at vi har adgang til ”kontakt-menuen”.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt skemaet er indberettet, eller du har brug for hjælp til udfyldelse og indberetning, må du endelig kontakte os.

 

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....