Torsdag den 3. oktober 2019 fra kl. 9.00 – 15.00 afholder vi et udvidet kursus for bogholdere og andre, der til tider oplever udfordringer med de gældende regler og praksis indenfor moms og skat.

Kurset vil omhandle følgende områder:

  • beregning af fri bil
  • bruttotrækordninger
  • købsmoms generelt, fradrag/ikke-fradrag
  • moms på biler og andre udenlandske transaktioner
  • godtgørelse af energiafgifter
  • håndtering af personalegoder, skatte- og momsmæssigt
  • rette indkomstmodtager
  • forskudsopgørelser og udbytteskat

Men også fokus på korrekt GDPR-håndtering i hverdagen.

Kurset afholdes hos Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1552 København V

Der serveres en let frokost.

Det koster kr. 750,00 pr. person at deltage.

Beløbet opkræves umiddelbart efter afholdelse af kurset.

Der kræves minimum tilmelding fra 10 personer før kurset afholdes.

Send din tilmelding senest den mandag den 30. september til Tina Andersen på tan@ttrevision.dk

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....