Skal der justeres på din forretningsmodel?

Onsdag den 23. oktober 2019 fra kl. 12.30 – 16.30 afholder vi et kursus, hvor vi udfordrer din forretningsmodel.

I dagligdagen bliver mange ejerledere bekymret for alle de signaler der er fra eksperter, journalister, politikere mv. En ejerleder kan ikke undgå at få overvejelser som:

Er det Business as usual for min virksomhed?
Bliver min virksomhed eller min branche ”disrupted”?
Recession i Sverige, Tyskland, Brexit og hvad betyder det for mig?

Det kan hos nogen give bekymring, men der er også ejerledere der tænker ”jeg ved bedst hvordan min virksomhed skal drives!!”

TT Revision vil gerne have, at ejerledere forholder sig til udviklingen ”rundt om” den virksomhed de driver og forholder sig til om den forretningsmodel der fungerer i dag også kan fungere i morgen.

På kurset vil vi give et nemt værktøj til at gå i gang med de overvejelser som enhver ejerleder bør foretage løbende for at justere på forretningsmodellen.

Vi kommer blandt andet ind på:

Hvad tilbyder du kunden i dag? Hvad skal de tilbydes i morgen?

Løser du problemer eller skaber du værdi med dine produkter/ydelser?

Hvem aftager dine produkter/ydelser?

Hvordan tjener du penge på det?

Hvilke ressourcer anvender du?

Dagen går med andre ord ud på, at du får inspiration til at arbejde med at udfordre din egen virksomheds forretningsmodel med de faktiske udfordringer omgivelserne giver.

Kurset afholdes hos Scandic Sydhavnen, Sydhavns Pl. 15, 2450 København.
Kommer du i bil, skal du henvende dig i receptionen på Scandic, hvor de udleverer en gratis p-billet til dig. Der serveres en sandwich ved ankomst.

Det koster kr. 500,00 ekskl. moms pr. person at deltage.
Beløbet opkræves umiddelbart efter afholdelse af kurset.

Send din tilmelding senest fredag den 18. oktober til Tina Andersen på tan@ttrevision.dk

Fristen for indlevering af regnskaber for selskaber forlænges permanent

Der er 19. maj 2022 vedtaget ændringer til selskabsloven, der betyder at selskaber fremover får en 6- måneders frist til at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen. Det gælder allerede for selskaber med regnskabsafslutning 31/12-2021, så fristen er ikke længere...

Revisorposten 2-2022

RevisorPosten 2-2022 Læs mere om: Fradrag for donationer til Ukraine Tilbage efter corona – sådan sikrer du ansattes motivation Ny bogføringslov på vej Ny afgørelse vedr. blandet benyttede biler i VSO Energiafgifter – opsamling på regler Vi noterer, at ......

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens...

Coronavirus (COVID-19) – opdatering af information omkring hjælpepakker til virksomheder for perioden fra og med 1. december 2021 til og med

OBS! 31. MARTS 2022 OBS! Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 - og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af...