Gå-hjem-møde for virksomhedsledere

Tirsdag den 3. december 2019 fra kl. 14.00 – 16.00 afholdes et gå-hjem-møde, hvor du kan blive klogere på din løbende økonomirapportering og virksomhedstestamente.

I en travl hverdag kan det være svært som ejerleder at holde styr på virksomhedens tal og udviklingen i virksomhedens økonomi. Med afsæt i konkrete eksempler vil du blive introduceret til, hvordan den løbende rapportering kan optimeres i din virksomhed, således at du kan få et hurtigt og enkelt overblik over tallene.

Du er herefter bedre klædt på til at træffe de rigtige beslutninger omkring din virksomhedsdrift – hvilket gerne skulle fortsætte i fremtiden.

For hvad sker der, hvis du som ejerleder ikke er i stand til at opretholde din virksomheds fortsatte drift f.eks. grundet alvorlig sygdom eller død? For at hjælpe både din familie og medarbejdere i den efterfølgende svære tid, kan en drejebog og “nødplan” for virksomheden være det afgørende redskab til, at dine ønsker for virksomhedens fremtid bliver videreført.

Vi vil give dig et overblik over, hvad et virksomhedstestamente bør indeholde og udfordrer dig på, hvorfor lige du bør overveje et virksomhedstestamente.

Kom og bliv klogere på ovenstående, ved at deltage i vores gå-hjem-møde tirsdag den 3. december 2019 fra kl. 14:00-16:00.

Gå-hjem-mødet afholdes på Indiakaj 6, st., 2100 København Ø.

Der serveres kaffe, kage og frugt.

Det er gratis at deltage

Send din tilmelding senest fredag den 29. november til Charlotte Braas på cb@ttrevision.dk 

Vi håber, du har lyst til at deltage.

Fristen for indlevering af regnskaber for selskaber forlænges permanent

Der er 19. maj 2022 vedtaget ændringer til selskabsloven, der betyder at selskaber fremover får en 6- måneders frist til at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen. Det gælder allerede for selskaber med regnskabsafslutning 31/12-2021, så fristen er ikke længere...

Revisorposten 2-2022

RevisorPosten 2-2022 Læs mere om: Fradrag for donationer til Ukraine Tilbage efter corona – sådan sikrer du ansattes motivation Ny bogføringslov på vej Ny afgørelse vedr. blandet benyttede biler i VSO Energiafgifter – opsamling på regler Vi noterer, at ......

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens...

Coronavirus (COVID-19) – opdatering af information omkring hjælpepakker til virksomheder for perioden fra og med 1. december 2021 til og med

OBS! 31. MARTS 2022 OBS! Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 - og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af...