Gå-hjem-møde for virksomhedsledere

Tirsdag den 3. december 2019 fra kl. 14.00 – 16.00 afholdes et gå-hjem-møde, hvor du kan blive klogere på din løbende økonomirapportering og virksomhedstestamente.

I en travl hverdag kan det være svært som ejerleder at holde styr på virksomhedens tal og udviklingen i virksomhedens økonomi. Med afsæt i konkrete eksempler vil du blive introduceret til, hvordan den løbende rapportering kan optimeres i din virksomhed, således at du kan få et hurtigt og enkelt overblik over tallene.

Du er herefter bedre klædt på til at træffe de rigtige beslutninger omkring din virksomhedsdrift – hvilket gerne skulle fortsætte i fremtiden.

For hvad sker der, hvis du som ejerleder ikke er i stand til at opretholde din virksomheds fortsatte drift f.eks. grundet alvorlig sygdom eller død? For at hjælpe både din familie og medarbejdere i den efterfølgende svære tid, kan en drejebog og “nødplan” for virksomheden være det afgørende redskab til, at dine ønsker for virksomhedens fremtid bliver videreført.

Vi vil give dig et overblik over, hvad et virksomhedstestamente bør indeholde og udfordrer dig på, hvorfor lige du bør overveje et virksomhedstestamente.

Kom og bliv klogere på ovenstående, ved at deltage i vores gå-hjem-møde tirsdag den 3. december 2019 fra kl. 14:00-16:00.

Gå-hjem-mødet afholdes på Indiakaj 6, st., 2100 København Ø.

Der serveres kaffe, kage og frugt.

Det er gratis at deltage

Send din tilmelding senest fredag den 29. november til Charlotte Braas på cb@ttrevision.dk 

Vi håber, du har lyst til at deltage.

RevisorPosten 2-2023

RevisorPosten 2-2023 Læs mere om: Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro Tab på debitorer  - moms- og skattefradrag Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder Salg uden moms - momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2 Brugtmomsreglerne...

KURSUSTILMELDING

I samarbejde med FIU – Fælles Intern Undervisning (revisorers kursussamarbejde) har vi muligheden for at invitere dig/jer med til udvalgte kurser inden for moms, personalegoder og compliance i efteråret 2023. Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv. En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde...