SKAT har – helt ”automatisk” – de seneste uger udsendt forslag til ændring af forskudsopgørelsen for 2019 for visse skatteydere. Det kan betyde væsentlige ændringer i B-skatteraterne. Det er vigtigt at du forholder dig til SKAT´s forslag.

SKAT tager i disse dage initiativ til at udsende forslag til nye forskudsopgørelser til en række skatteydere. På baggrund af den dannede årsopgørelse for 2018 udsender SKAT således på eget initiativ forslag til ændrede tal i forskudsopgørelsen for 2019. Det er vigtigt at du tager stilling om forslaget er i orden eller ej.

Hvis du mener, at oplysningerne i SKATs forslag til den nye forskudsopgørelse er rigtige, skal du ikke gøre noget. Så retter SKAT automatisk tallene 15 dage efter, du modtog forslaget. Den nye forskudsopgørelse og det nye skattekort vil herefter gælde fra den følgende måned.

Hvis du ikke mener, at oplysningerne i SKATs forslag til den nye forskudsopgørelse er korrekte, skal du senest 15 dage efter, du modtager forslaget, selv rette tallene i TastSelv – Forskudsopgørelsen. Vil du afvise forslaget helt, kan du bruge en ‘Afvis-knap’, som du finder øverst på forslaget.

Det er vigtigt at du inden fristen tager stilling til SKAT´s forslag. Hvis du ikke foretager dig noget, vil forslaget blive endeligt, og det kan resultere i væsentlige ændringer i B-skatteraterne for resten af året. Har du således modtaget et større udbytte i 2018 er det SKAT´s forventning at du også modtager et tilsvarende udbytte i 2019, og så ændres forskudsopgørelsen. Har du f.eks. haft en ekstraordinær indkomst i 2018, er det SKAT´s forventning at du også får samme indkomst i 2019. Denne ændringer foretager SKAT automatisk med ændrede B-skatter til følge.

Kontakt din faste revisor hos TT Revision hvis du har brug for hjælp til at få kontrolleret SKATs forslag eller hvis du har brug for at få rettet eller afvist SKATs forslag til den nye forskudsopgørelse.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....