SKAT har fra og med indkomståret 2019 ændret selvangivelsen for selskaber. Det er nu betydelig mere omfattende at indberette selvangivelsen, idet den hidtidige bagatelgrænse på kontrollerede transaktioner på kr. 5.000.000 nu er helt bortfaldet. Det betyder nu at forhold som f.eks. en mellemregning på kr. 100 nu skal indberettes på selvangivelsen.

I mere end ti år har selskaber ved indberetningen af selvangivelsen skulle oplyse nærmere om kontrollerede transaktioner. Kontrollerede transaktioner er f.eks. en mellemregning med hovedaktionæren, renter på mellemregningen, huslejeudgift/-indtægt mellem to koncernforbundne selskaber etc. Der har førhen været et særligt skema til disse oplysninger, men de krævede oplysninger er nu en integreret del af den selvangivelse selskaber skal indberette. Helt frem til og med 2018, var der en bagatelgrænse på kr. 5.000.000, hvilket betød at en lang række af de små og mellemstore selskaber i praksis var fritaget for at udfylde de detaljerede felter omkring de kontrollerede transaktioner. Det var således ikke nødvendigt, at der blev anvendt ressourcer på at undersøge, opgøre og specificere oplysningerne til brug for selvangivelsen.

Den hidtidige bagatelgrænse på kr. 5.000.000 er nu ophævet (fra og med indkomstår 2019), hvilket medfører at samtlige detaljerede felter vedrørende de kontrollerede transaktioner skal indberettes på selvangivelsen til SKAT. En manglende indberetning vil medføre, at selvangivelsen ikke er korrekt udarbejdet og selvangivet. Alle virksomheder skal derfor sikre en fuldstændig indberetning af samtlige kontrollerede transaktioner. Hvis dette ikke sker korrekt og rettidigt, vil det kunne udløse bøder.

Indtil 2019 har den hidtidige bagatelgrænse på kr. 5.000.000 medført at mange små selskaber har kunne ”slippe” for de omfattende oplysninger om kontrollerede transaktioner. Disse selskaber ”slipper” ikke fremover og det vil utvivlsomt medføre ekstraarbejde ved udfyldelsen af selvangivelsen i forhold til selvangivelsen for tidligere indkomstår, ligesom det også må forventes at det underliggende afklarings­arbejde omkring transaktionernes omfang vil være tidskrævende. Vi anbefaler derfor, at man allerede inden årets udløb har forberedt sig på de nye krav.

Det må forventes, at vi i TT Revision pålægger et gebyr for indberetning af kontrollerede transaktioner på fakturaen i det omfang vi forestår udfyldelsen og indberetningen af selvangivelsen da både grundlaget for indberetningen og selve indberetningen som nævnt er væsentlig mere tidskrævende end hidtil. Dette ekstra gebyr forventes at udgøre mellem kr. 500 og kr. 1.000.

Kontakt din faste revisor hos TT Revision hvis du har brug for at vide mere, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan de nye regler kommer til at påvirke selvangivelsen.

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...