Der har været en stigende interesse for Bitcoins og andre kryptovalutaer.

Skattemæssigt har der indtil videre ikke været så mange afgørelser på området, men alene i 2018 er der kommet 2.

Indledningsvis må det fastslås, at Bitcoins ikke er en konventionel valuta, som er omfattet af kurs gevinstloven, men derimod omfattet af statsskattelovens § 5 og dermed at betragte som en formuegenstand.

Dette er bl.a. fastslået i SKM 2018.104 SR

Statsskattelovens § 5 fastslår at afståelse af formuegenstande, som udgangspunkt er skattefrit – med mindre der er tale om spekulation omfattet af § 5 stk. 1 litra a.

Spekulation antages at foreligge, når et formuegode er erhvervet med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg.

Bitcoins er ikke et fysisk aktiv og har dermed ikke en praktisk anvendelsesmulighed eller har samlerværdi. SKAT har således taget det udgangspunkt, at erhvervelse af Bitcoins er sket med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg. Det indebærer, at fortjenester skal beskattes, som personlig indkomst. Den enkelte investor skal selv selvangive gevinsten.

Tab vil samtidig være fradragsberettiget, men her er der tale om et ligningsmæssigt fradrag. Det må derfor påregnes, at skattemyndighederne med de 2 seneste afgørelser vil have et klart incitament til at foretage kontrol af, hvorvidt man har husket at selvangive de skattepligtige gevinster.

 

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...

Hovedaktionærbeskatning af lystbåd

Hovedaktionærer beskattes af fri bil, lystbåd, sommerhus mv. ud fra en rådighedsbetragtning, normalt uanset om aktionæren gør brug af det aktiv, som selskabet ejer. Rådighedsbeskatning af en lystbåd udgør 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum, hvilket vil sige 104 %...

Kontorlukket torsdag d. 6. juli

TT Revision holder lukket torsdag den 6. juli 2023 grundet internt personalearrangement! Vi har åbent som normalt fredag d. 7. juli.