Der har været en stigende interesse for Bitcoins og andre kryptovalutaer.

Skattemæssigt har der indtil videre ikke været så mange afgørelser på området, men alene i 2018 er der kommet 2.

Indledningsvis må det fastslås, at Bitcoins ikke er en konventionel valuta, som er omfattet af kurs gevinstloven, men derimod omfattet af statsskattelovens § 5 og dermed at betragte som en formuegenstand.

Dette er bl.a. fastslået i SKM 2018.104 SR

Statsskattelovens § 5 fastslår at afståelse af formuegenstande, som udgangspunkt er skattefrit – med mindre der er tale om spekulation omfattet af § 5 stk. 1 litra a.

Spekulation antages at foreligge, når et formuegode er erhvervet med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg.

Bitcoins er ikke et fysisk aktiv og har dermed ikke en praktisk anvendelsesmulighed eller har samlerværdi. SKAT har således taget det udgangspunkt, at erhvervelse af Bitcoins er sket med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg. Det indebærer, at fortjenester skal beskattes, som personlig indkomst. Den enkelte investor skal selv selvangive gevinsten.

Tab vil samtidig være fradragsberettiget, men her er der tale om et ligningsmæssigt fradrag. Det må derfor påregnes, at skattemyndighederne med de 2 seneste afgørelser vil have et klart incitament til at foretage kontrol af, hvorvidt man har husket at selvangive de skattepligtige gevinster.

 

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....