Halvdags gå-hjem-møde afholdes mandag den 28. januar 2019 kl. 10.00 – 15.00 hos Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 København V

Du får mulighed for at være med i et forløb, hvor dine ejerleder- og bestyrelsesevner bliver udfordret med særligt fokus på køb og salg af virksomheder.

Du bliver tildelt en bestyrelsespost i en fiktiv virksomhed og sammen med den øvrige bestyrelse skal du navigere virksomheden gennem de udfordringer, den bliver udsat for. Læs hele programmet her: Invitation til bestyrelsessimulator 28. januar 2019

Send din tilmelding til Tina Andersen tan@ttrevision.dk senest d. 21. januar 2019. Skriv venligst navn på deltager og virksomhedens navn.

Det koster kr. 1.000 at deltage. Faktura fremsendes efter gå-hjem-mødet.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....