Den 5. maj 2020 åbnede virk.dk for ansøgning om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift.

Alle virksomheder der anvender kvartalet/halvåret som afgiftsperiode kan anmode om et rentefrit lån svarende til virksomhedens angivne momstilsvar for hhv. 4. kvartal 2019 og 2. halvår 2019, der havde angivelsesfrist 2. marts 2020.

Virksomheder der skal opgøre lønsumsafgift på baggrund af virksomhedens lønsum, kan anmode om et rentefrit lån svarende til indbetalingen for 1. kvartal 2020, der skulle angives og indbetales 15. april 2020.

Din virksomhed kan ikke komme i betragtning, hvis den er:

 • er under konkursbehandling,
 • er under rekonstruktionsbehandling,
 • er under likvidation,
 • er under tvangsopløsning,
 • har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
 • inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
 • har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
 • i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,
 • ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
 • er offentlige institutioner.

Udbetalte lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til Skattekontoen.

Lånet vil også blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning af debetsaldo og restancer, virksomheden modtager som lån. Har virksomheden aftalt en afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil man i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. april 2021.

Ophører virksomheden før 1. april 2021 skal lånet tilbagebetales med 14 dages varsel efter registreringens ophør.

Det bestræbes, at udbetale beløbet til skattekontoen, 5 hverdage efter ansøgning på virk.dk.

Det er en forholdsvis enkel proces at ansøge om det rentefrie lån der på forsiden af Virk.dk har sin egen rubrik:

  Kontakt os endelig, hvis der er spørgsmål til lånet eller til proceduren.

   

  Revisormappen – nu som app

  I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

  FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

  Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

  RevisorPosten 1-2023

  RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

  Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

  Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....