Den 5. maj 2020 åbnede virk.dk for ansøgning om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift.

Alle virksomheder der anvender kvartalet/halvåret som afgiftsperiode kan anmode om et rentefrit lån svarende til virksomhedens angivne momstilsvar for hhv. 4. kvartal 2019 og 2. halvår 2019, der havde angivelsesfrist 2. marts 2020.

Virksomheder der skal opgøre lønsumsafgift på baggrund af virksomhedens lønsum, kan anmode om et rentefrit lån svarende til indbetalingen for 1. kvartal 2020, der skulle angives og indbetales 15. april 2020.

Din virksomhed kan ikke komme i betragtning, hvis den er:

 • er under konkursbehandling,
 • er under rekonstruktionsbehandling,
 • er under likvidation,
 • er under tvangsopløsning,
 • har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
 • inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
 • har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
 • i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,
 • ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
 • er offentlige institutioner.

Udbetalte lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til Skattekontoen.

Lånet vil også blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning af debetsaldo og restancer, virksomheden modtager som lån. Har virksomheden aftalt en afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil man i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. april 2021.

Ophører virksomheden før 1. april 2021 skal lånet tilbagebetales med 14 dages varsel efter registreringens ophør.

Det bestræbes, at udbetale beløbet til skattekontoen, 5 hverdage efter ansøgning på virk.dk.

Det er en forholdsvis enkel proces at ansøge om det rentefrie lån der på forsiden af Virk.dk har sin egen rubrik:

  Kontakt os endelig, hvis der er spørgsmål til lånet eller til proceduren.

   

  Revisorposten 4-2023

  RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

  NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

  I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

  Revisorposten 3-2023

  RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

  Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

  Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...