Folketinget har i går vedtaget reglerne for de nye momslån. Det er VIGTIGT at være opmærksom på, at en forudsætning for at kunne søge om de nye lån er, at der sker korrekt og rettidig indberetning af moms den 1. marts 2021.

 Momslån

Mulighederne for at søge de nye momslån kræver at der er foretaget korrekt og rettidig indberetning af momsen.

Den 1. marts 2021 skal både små og mellemstore virksomheder indberette moms for flere perioder.

Mellemstore virksomheder med kvartalsafregning skal indberette og betale moms for 3. og 4. kvartal 2020, mens små virksomheder med halvårsafregning skal indberette og betale moms for 1. og 2. halvår 2020.

Der er indført en ny momslåneordning for disse små og mellemstore virksomheder. De nye regler medfører, at det beløb, som virksomhederne skal indberette den 1. marts 2021, skal indberettes, men at virksomhederne kan låne pengene rentefrit med tilbagebetalingsfrist den 1. februar 2022.

Det er vigtigt, at man indberetter moms korrekt og til fristen den 1. marts 2021. Det er således en forudsætning for, at virksomheden kan komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et evt. momslån.

Som udgangspunkt skal der også betales til tiden. Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, kan det dog være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb – og derfor bliver lånet ikke udbetalt. Der kan påløbe renter og gebyrer for manglende betaling, indtil lånet er bevilget. Disse renter og gebyrer indgår ikke i et eventuelt lån og skal under alle omstændigheder betales.

Det er ikke alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån. F.eks. kan virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning ikke blive godkendt.

Det forventes at der åbnes op for ansøgninger medio marts 2021.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til indberetning af momsen eller til ovenstående artikel.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....