Folketinget har i går vedtaget reglerne for de nye momslån. Det er VIGTIGT at være opmærksom på, at en forudsætning for at kunne søge om de nye lån er, at der sker korrekt og rettidig indberetning af moms den 1. marts 2021.

 Momslån

Mulighederne for at søge de nye momslån kræver at der er foretaget korrekt og rettidig indberetning af momsen.

Den 1. marts 2021 skal både små og mellemstore virksomheder indberette moms for flere perioder.

Mellemstore virksomheder med kvartalsafregning skal indberette og betale moms for 3. og 4. kvartal 2020, mens små virksomheder med halvårsafregning skal indberette og betale moms for 1. og 2. halvår 2020.

Der er indført en ny momslåneordning for disse små og mellemstore virksomheder. De nye regler medfører, at det beløb, som virksomhederne skal indberette den 1. marts 2021, skal indberettes, men at virksomhederne kan låne pengene rentefrit med tilbagebetalingsfrist den 1. februar 2022.

Det er vigtigt, at man indberetter moms korrekt og til fristen den 1. marts 2021. Det er således en forudsætning for, at virksomheden kan komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et evt. momslån.

Som udgangspunkt skal der også betales til tiden. Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, kan det dog være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb – og derfor bliver lånet ikke udbetalt. Der kan påløbe renter og gebyrer for manglende betaling, indtil lånet er bevilget. Disse renter og gebyrer indgår ikke i et eventuelt lån og skal under alle omstændigheder betales.

Det er ikke alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån. F.eks. kan virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning ikke blive godkendt.

Det forventes at der åbnes op for ansøgninger medio marts 2021.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til indberetning af momsen eller til ovenstående artikel.

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...