Alle virksomheder får ny frist til at indberette til slutafregning til COVID-19 kompensationsordningerne.

Fristen er nu 30. november 2022

Vi kan ikke som revisorer se, om I eventuelt selv har foretaget slutafregningen. Vi kan desværre heller ikke gøre det for vores kunder. Det kræver nemlig virksomhedens eget login at foretage slutafregningen. Visse af vores kunder har f.eks. selv søgt hjælpepakke for tabt omsætning. Vi kan derfor være helt uvidende om, at der er modtaget hjælpepakker.

Derfor er det virksomhedernes eget ansvar at foretage slutafregning. Der skal foretages slutafregning for både hjælpepakker givet for tabt omsætning, faste omkostninger og lønkompensation. Der kan fra Erhvervsstyrelsens side være stillet krav om revisorerklæring på slutafregningen, hvilket bør fremgå af skrivelsen fra Erhvervsstyrelsen eller ved påbegyndelsen af slutafregningen. Hvis der skal laves en revisorerklæring, skal vi hurtigst muligt have besked.

Vi gør ydermere opmærksom på, at risikoen ved manglende slutafregning kan medføre tilbagebetaling af det samlede tilskud.

Vi assisterer naturligvis gerne med slutafregninger – både med og uden erklæring. 

Er du i tvivl om, du skal lave slutafregning, kan du tjekke din e-Boks eller du kan logge ind på virk.dk, hvor det også er muligt at se hvilke perioder og hjælpepakker, der mangler at blive slutafregnet for.

Hvis virksomheden mangler at afregne en eller flere hjælpepakker, vil det fremgå af forsiden på “Mit Virk” på virk.dk.

RevisorPosten 4-2022

RevisorPosten 4-2022 Læs mere om: Øgede forbrugsomkostninger – 5 gode råd fra redaktionen Fremtidsfuldmagt: Hvordan og hvorfor? Er du up2date med konsekvenserne af Brexit – moms og told Fradragsret og lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter Sådan...

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget til det unge menneske, som bor i lejligheden. Værdien af ejendommen ønskes ofte sat til så lavt et beløb som muligt for at...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtage årsopgørelsen for 2021 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2022 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen 2021...

Bogføringsbeskrivelser

Et krav i bogføringsloven af 1. juli 2022 Reglen om standardsystemer - bogføringsbeskrivelseI forlængelse af at bogføringsloven af 1. juli 2022 blev vedtaget, så har et af kravene i den nye opdaterede lov medført et krav om beskrivelse af virksomhedens standardsystem...