Skattefrie godtgørelser

2022

2021

Kørsel indtil 20.000 km/år

3,51 kr./km

3,44 kr./km

Kørsel over 20.000 km/år.

1,98 kr./km

1,90 kr./km

Rejsegodtgørelse

2022

2021

Logi pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller

231 kr.

228 kr.

Kost og småfornødenheder pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller

539 kr.

532 kr.

Befordringsfradrag

2022

2021

De første 24 km

Intet

Intet

25 – 120 km

1,98 kr./km

1,90 kr./km

Over 120 km

0,99 kr./km

0,95 kr./km

Der gælder særlige regler for personer, der bor i udkantskommuner

 

Gaver

2022

2021

Bundfradrag ved gaveafgift

69.500 kr.

68.700 kr.

Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn

24.300 kr.

24.000 kr.

Aktieindkomst

2022

2021

Bundgrænse, person (27 %)

57.200 kr.

56.500kr.

Bundgrænse, ægtefæller tilsammen (27 %)

114.400 kr.

113.000 kr.

Øvrige satser

2022

2021

Beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver og restsaldo

31.000 kr.

30.000 kr.

Maksimal overførsel til medarbejdende ægtefælle

255.000 kr.

252.000 kr.

Maksimalt indskud på ratepension/ophørende livrente

59.200 kr.

58.500 kr.

Indregningsgrænse for restskat

21.700 kr.

21.000 kr.

Fristen for indlevering af regnskaber for selskaber forlænges permanent

Der er 19. maj 2022 vedtaget ændringer til selskabsloven, der betyder at selskaber fremover får en 6- måneders frist til at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen. Det gælder allerede for selskaber med regnskabsafslutning 31/12-2021, så fristen er ikke længere...

Revisorposten 2-2022

RevisorPosten 2-2022 Læs mere om: Fradrag for donationer til Ukraine Tilbage efter corona – sådan sikrer du ansattes motivation Ny bogføringslov på vej Ny afgørelse vedr. blandet benyttede biler i VSO Energiafgifter – opsamling på regler Vi noterer, at ......

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens...

Coronavirus (COVID-19) – opdatering af information omkring hjælpepakker til virksomheder for perioden fra og med 1. december 2021 til og med

OBS! 31. MARTS 2022 OBS! Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 - og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af...