Skattefrie godtgørelser

2022

2021

Kørsel indtil 20.000 km/år

3,51 kr./km

3,44 kr./km

Kørsel over 20.000 km/år.

1,98 kr./km

1,90 kr./km

Rejsegodtgørelse

2022

2021

Logi pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller

231 kr.

228 kr.

Kost og småfornødenheder pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller

539 kr.

532 kr.

Befordringsfradrag

2022

2021

De første 24 km

Intet

Intet

25 – 120 km

1,98 kr./km

1,90 kr./km

Over 120 km

0,99 kr./km

0,95 kr./km

Der gælder særlige regler for personer, der bor i udkantskommuner

 

Gaver

2022

2021

Bundfradrag ved gaveafgift

69.500 kr.

68.700 kr.

Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn

24.300 kr.

24.000 kr.

Aktieindkomst

2022

2021

Bundgrænse, person (27 %)

57.200 kr.

56.500kr.

Bundgrænse, ægtefæller tilsammen (27 %)

114.400 kr.

113.000 kr.

Øvrige satser

2022

2021

Beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver og restsaldo

31.000 kr.

30.000 kr.

Maksimal overførsel til medarbejdende ægtefælle

255.000 kr.

252.000 kr.

Maksimalt indskud på ratepension/ophørende livrente

59.200 kr.

58.500 kr.

Indregningsgrænse for restskat

21.700 kr.

21.000 kr.

RevisorPosten 4-2022

RevisorPosten 4-2022 Læs mere om: Øgede forbrugsomkostninger – 5 gode råd fra redaktionen Fremtidsfuldmagt: Hvordan og hvorfor? Er du up2date med konsekvenserne af Brexit – moms og told Fradragsret og lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter Sådan...

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget til det unge menneske, som bor i lejligheden. Værdien af ejendommen ønskes ofte sat til så lavt et beløb som muligt for at...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtage årsopgørelsen for 2021 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2022 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen 2021...

Bogføringsbeskrivelser

Et krav i bogføringsloven af 1. juli 2022 Reglen om standardsystemer - bogføringsbeskrivelseI forlængelse af at bogføringsloven af 1. juli 2022 blev vedtaget, så har et af kravene i den nye opdaterede lov medført et krav om beskrivelse af virksomhedens standardsystem...