Skattefrie godtgørelser

2022

2021

Kørsel indtil 20.000 km/år

3,51 kr./km

3,44 kr./km

Kørsel over 20.000 km/år.

1,98 kr./km

1,90 kr./km

Rejsegodtgørelse

2022

2021

Logi pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller

231 kr.

228 kr.

Kost og småfornødenheder pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller

539 kr.

532 kr.

Befordringsfradrag

2022

2021

De første 24 km

Intet

Intet

25 – 120 km

1,98 kr./km

1,90 kr./km

Over 120 km

0,99 kr./km

0,95 kr./km

Der gælder særlige regler for personer, der bor i udkantskommuner

 

Gaver

2022

2021

Bundfradrag ved gaveafgift

69.500 kr.

68.700 kr.

Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn

24.300 kr.

24.000 kr.

Aktieindkomst

2022

2021

Bundgrænse, person (27 %)

57.200 kr.

56.500kr.

Bundgrænse, ægtefæller tilsammen (27 %)

114.400 kr.

113.000 kr.

Øvrige satser

2022

2021

Beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver og restsaldo

31.000 kr.

30.000 kr.

Maksimal overførsel til medarbejdende ægtefælle

255.000 kr.

252.000 kr.

Maksimalt indskud på ratepension/ophørende livrente

59.200 kr.

58.500 kr.

Indregningsgrænse for restskat

21.700 kr.

21.000 kr.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....