Skattefrie godtgørelser 2022 2023
Kørsel indtil 20.000 km/år 3,70 kr./km 3,73 kr./km
Kørsel over 20.000 km/år. 2,17 kr./km 2,19 kr./km
Rejsegodtgørelse 2022 2023
Logi pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller 231 kr. 238 kr.
Kost og småfornødenheder pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller 539 kr. 555 kr.
Befordringsfradrag 2022 2023
De første 24 km Intet Intet
25 – 120 km 2,16 kr./km 2,19 kr./km
Over 120 km 1,08 kr./km 1,90 kr./km
Der gælder særlige regler for personer, der bor i udkantskommuner

 

Gaver 2022 2023
Bundfradrag ved gaveafgift 69.500 kr. 71.500 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 24.300 kr. 25.000 kr.
Aktieindkomst 2022 2023
Bundgrænse, person (27 %) 57.200 kr. 58.900kr.
Bundgrænse, ægtefæller tilsammen (27 %) 114.400 kr. 117.800 kr.
Øvrige satser 2022 2023
Beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver og restsaldo 31.000 kr. 32.000 kr.
Maksimal overførsel til medarbejdende ægtefælle 255.000 kr. 262.500 kr.
Maksimalt indskud på ratepension/ophørende livrente 59.200 kr. 60.900 kr.
Indregningsgrænse for restskat 21.700 kr. 22.300 kr.

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....

En dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Overenskomsten får tidligst virkning fra og med den 1. januar 2024. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, så kender vi indholdet....

TT Revision samler kompetencerne

Med henblik på at give vores kunder en stærkere rådgivning samler TT Revision nu sine medarbejdere på et kontor. Det betyder, at vi lukker vores kontor på Amager på Kløvermarken ned pr. 1. februar 2023 og samler alle medarbejdere på vores adresse på Indiakaj 6 på...

Bogføringsbeskrivelser – et krav i bogføringsloven af 1. juli 2022

BogføringsbeskrivelserDa bogføringsloven af 1. juli 2022 blev vedtaget, medførte dette, at alle selskaber inklusive holdingselskaber samt andre virksomheder med årlig omsætning over kr. 300.000 (herunder Andelsboligforeninger) skal udarbejde en lovpligtig...