Skattefrie godtgørelser 2022 2023
Kørsel indtil 20.000 km/år 3,70 kr./km 3,73 kr./km
Kørsel over 20.000 km/år. 2,17 kr./km 2,19 kr./km
Rejsegodtgørelse 2022 2023
Logi pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller 231 kr. 238 kr.
Kost og småfornødenheder pr. døgn: faktiske dokumenterede udgifter eller 539 kr. 555 kr.
Befordringsfradrag 2022 2023
De første 24 km Intet Intet
25 – 120 km 2,16 kr./km 2,19 kr./km
Over 120 km 1,08 kr./km 1,90 kr./km
Der gælder særlige regler for personer, der bor i udkantskommuner

 

Gaver 2022 2023
Bundfradrag ved gaveafgift 69.500 kr. 71.500 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 24.300 kr. 25.000 kr.
Aktieindkomst 2022 2023
Bundgrænse, person (27 %) 57.200 kr. 58.900kr.
Bundgrænse, ægtefæller tilsammen (27 %) 114.400 kr. 117.800 kr.
Øvrige satser 2022 2023
Beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver og restsaldo 31.000 kr. 32.000 kr.
Maksimal overførsel til medarbejdende ægtefælle 255.000 kr. 262.500 kr.
Maksimalt indskud på ratepension/ophørende livrente 59.200 kr. 60.900 kr.
Indregningsgrænse for restskat 21.700 kr. 22.300 kr.

RevisorPosten 2-2023

RevisorPosten 2-2023 Læs mere om: Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro Tab på debitorer  - moms- og skattefradrag Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder Salg uden moms - momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2 Brugtmomsreglerne...

KURSUSTILMELDING

I samarbejde med FIU – Fælles Intern Undervisning (revisorers kursussamarbejde) har vi muligheden for at invitere dig/jer med til udvalgte kurser inden for moms, personalegoder og compliance i efteråret 2023. Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv. En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde...