RevisorPosten 4-2022

Læs mere om:

  • Øgede forbrugsomkostninger – 5 gode råd fra redaktionen
  • Fremtidsfuldmagt: Hvordan og hvorfor?
  • Er du up2date med konsekvenserne af Brexit – moms og told
  • Fradragsret og lønsumsafgift for virksomheder med blandede aktiviteter
  • Sådan investerer man i aktier i virksomhedsordningen
  • Renter ved efterangivelse af momsen
  • Vi noterer, at..

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Mange forældre har i de seneste par år overdraget fast ejendom til et barn. Det er ofte de såkaldte forældrekøbslejligheder, der er overdraget til det unge menneske, som bor i lejligheden. Værdien af ejendommen ønskes ofte sat til så lavt et beløb som muligt for at...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtage årsopgørelsen for 2021 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2022 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen 2021...

Bogføringsbeskrivelser

Et krav i bogføringsloven af 1. juli 2022 Reglen om standardsystemer - bogføringsbeskrivelseI forlængelse af at bogføringsloven af 1. juli 2022 blev vedtaget, så har et af kravene i den nye opdaterede lov medført et krav om beskrivelse af virksomhedens standardsystem...

SLUTAFREGNING AF HJÆLPEPAKKER – DEADLINE UDSKUDT

Alle virksomheder får ny frist til at indberette til slutafregning til COVID-19 kompensationsordningerne. Fristen er nu 30. november 2022Vi kan ikke som revisorer se, om I eventuelt selv har foretaget slutafregningen. Vi kan desværre heller ikke gøre det for vores...