RevisorPosten 2-2023

Læs mere om:

  • Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro
  • Tab på debitorer  – moms- og skattefradrag
  • Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder
  • Salg uden moms – momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2
  • Brugtmomsreglerne
  • Ejendomsskat på erhvervsejendomme
  • Crowdfunding
  • Vi noterer, at..

KURSUSTILMELDING

I samarbejde med FIU – Fælles Intern Undervisning (revisorers kursussamarbejde) har vi muligheden for at invitere dig/jer med til udvalgte kurser inden for moms, personalegoder og compliance i efteråret 2023. Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv. En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde...

Aktionær beskattet af det samme beløb 3-4 gange

Højesteret har afsagt en dom, der beskatter en hovedanpartshaver af tre aktionærlån på hver 200.000 kr., som løbende var blevet tilbagebetalt til selskabet.Hævninger og tilbagebetalinger via mellemregningskontoen Sagen drejer sig om en eneanpartshaver, der i 2013...