Revision & regnskab
Vi assisterer dig, så dit regnskab giver et retvisende billede af din virksomheds aktuelle situation. Regnskabet skal give dig ro og opfylde alle lovkrav – det er formålet med vores revision.

Få overblik over vores revisions- og regnskabsydelser.

Revision giver gennemsigtighed

Hos TT Revision, bestræber vi os på at lære dig og din virksomhed rigtig godt at kende, så vi får en bred indsigt i din virksomheds drift. Dette er med til at danne grundlag for den mest optimale revision og rådgivning, som passer lige præcis dig.

Hos TT Revision, anvender vi de nyeste it-værktøjer på markedet ved udarbejdelse af rapporter, revision og perioderegnskab. Værktøjerne bliver løbende opdateret, igennem vores samarbejde med Kreston Danmark.

Årsrapport

Læs mere om hvordan vi kan skabe tryghed i dit regnskab i årsrapporten

Årsrapporten er en vigtig del af præsentationen af dit firma

Det er vigtigt, at din årsrapport er grundig udarbejdet og fremstår troværdig. Din årsrapport skal præsenteres efter reglerne og give de nødvendige informationer overfor kreditorer, samarbejdspartnere, aktionærer og lignende.

Supplerer du din årsrapport med en grundig analyse af din virksomheds nøgletal, får du således et effektivt styringsværktøj. Derfor får du muligheden for at give andre interessenter et indblik i din virksomheds aktiviteter, fremtidsmål og økonomiske resultater.

Udførliggør din årsrapport 

Med et kompetent indblik i din årsrapports regnskab, vil din årsrapport stå skarpt. TT Revision tager udgangspunkt i din virksomheds aktuelle situation. Vi tilbyder en effektiv assistance ved udarbejdelsen og revisionen af dit årsregnskab.

Bogføring og rapportering

Kan din virksomhed finansiere sin egen vækst? Kan din virksomhed overleve på lang sigt? Og hvordan læser du egentlig din virksomheds udvikling?
Læs hvordan vi kan hjælpe dig med at identificere dine nøgletal

Vi finder de nøgletal, som skaber værdi

Det er vigtigt at bevare overblikket. Så uanset om din virksomhed selv bogfører, eller om bogføringen er udarbejdet i samarbejde med os, skal tallene kontrolleres. Således ved du, om din virksomhed taber eller tjener penge. 

Bogholderiet er ikke kun tal til glæde for SKAT. I forbindelse med bogføringen bistår vi med professionel rådgivning, og hjælper dig med at udpege nøgletal og KPI’er (Key Performance Indicator). Disse tal er vigtige for at vurdere din virksomheds udvikling. Vi kan se, om det f.eks. er omsætningen pr. medarbejder, dækningsbidraget eller lønningerne i forhold til omsætningen, der er vigtigst for lige præcis dig. 

Din grundige og økonomiske sparringspartner

TT Revision snakker gerne med dig om, hvordan bogføringen kan anvendes i din økonomirapportering. Vi vil give dig det økonomiske overblik over din likviditet og indtjening i fremtiden.

Din virksomhed vil også blive sammenlignet med branchens nøgletal, så du kan se, hvordan du klarer dig i forhold til dine konkurrenter.

Perioderegnskab

Et vigtigt redskab for at måle resultater af investeringer og måle konsekvenser af økonomiske ændringer, sker ved brug af et perioderegnskab.
Læs videre for at se, hvad et perioderegnskab kan gøre for dig

Et dokumenteret støtte-redskab

Et perioderegnskab er et vigtigt redskab for at synliggøre:

  • resultater for en bestemt periode i din virksomhed
  • nøgletal for udviklingen i aktiver og passiver i din virksomhed

Du skal bruge et perioderegnskab når…

  • du skal skaffe finansiering eller udvide din nuværende kredit
  • du har brug for en bedre styring af virksomhedens økonomi og likviditet
  • du skal se konsekvenser af mulige fremtidige ændringer i din investering
  • du skal se konsekvenser af ændringer i din virksomheds økonomi

 

Sådan kommer du effektivt i gang

For at udarbejde et fyldestgørende regnskab for årets perioder, og slutteligt for hele året, er der en række oplysninger som skal være tilgængelige. I disse oplysninger skal der tydeligt fremgå, hvordan resultaterne opstår.

Vi laver en plan sammen

Selvom det kan lyde som en stor mundfuld, hjælper vi dig godt i gang. Du bestemmer selv hvor meget tid, og hvor mange ressourcer, som du og dine medarbejdere skal bruge på udarbejdelsen af et perioderegnskab. Vi aftaler rammen, og fordeler opgaven mellem os så du får så meget hjælp fra TT Revision som du ønsker. 

 

Erklæring på dit perioderegnskab

Når perioderegnskabet er udarbejdet, kan vi også forsyne det med en erklæring, så banken eller andre kan se, at revisor har assisteret med tallene. 

Fandt du ikke det du søgte? Her er en række ydelser, vi tilbyder foruden revision og regnskab: