Rådgivning – et nært indblik i din situation for den optimale løsning
Hos TT Revision bestræber vi os på at give dig den mest optimale rådgivning, ud fra et indblik i dine behov. Vi sørger for at tage ét skridt ad gangen og lære din forretning godt at kende. Vores kompetente revisorer kan assistere dig i netop din situation.

TT Revision tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed.

Her er der præsenteret emner, som du måske mangler assistance med.

TT Revision dækker næsten alle behov inden for revision og rådgivning. Finder du ikke et emne, som matcher din situation, er du meget velkommen til at kontakte os alligevel til en uforpligtende snak.

Skat, moms og afgifter

Få en rådgiver med på sagen og få overblik

Vi tilbyder en komplet skatterådgivning. Dette inkluderer et allround indblik i din moms og dine afgifter. Skattelovgivningen holder vi altid øje med, samt de mange ændringer og reguleringer i retspraksis, der måtte forekomme.

Læs videre om, hvordan vi kan assistere dig

Få overblik og kontrol

Med hjælp fra én af vores rådgivere, sikrer du, at skat, moms og afgifter er opgjort korrekt. Gennem vores medlemskab af Kreston er vi medejere af ReviTax A/S. ReviTax er et uafhængigt skatterådgivningsfirma, beliggende i København, med et hold af kvalificerede specialister, som vi anvender til sparring til din fordel.

Gør banken til en medspiller

Skab tillid mellem dig og din bank via en professionel gennemgang af din virksomhed

Selv sunde virksomheder kan få afslag fra banken, på trods af god økonomi. Forbereder du dig grundigt med én af vores rådgivere, har du en større chance for at få bevilliget et lån.

Læs videre og lær hvordan

Du skal sælge dig selv og din virksomhed over for banken

Med en professionel gennemgang af din virksomhed, kan du vende bankmødet til en oplagt finansieringspartner. 

Vi vil hjælpe dig med:

 • at gøre banken til en medspiller
 • en gennemgang af relevant materiale af din virksomhed op til mødet
 • at give dig en forståelse af bankens tankeprocesser og interne udfordringer
 • at forberede relevante svar for dig til mødet
 • at deltage i bankmødet hvis ønskes

For os er det vigtigt, at du føler dig tryg, så du kan skabe den nødvendige tillid, der er behov for, over for banken. Du vil derfor være godt klædt på, med hjælp fra én af vores rådgivere – sådan får du det optimale bankmøde.

 Læs mere

Arv, gave og dødsbobeskatning

Vi hjælper dig og din familie med et overblik over reglerne og anviser forslag til planlægning

Det er altid en god idé at inddrage en rådgiver tidligt i processen med kendskab til arve (eller-bo) beskatning. I mange tilfælde skal der betales arveskat og boskat. Denne beskatning kan optimeres til boets fordel, og derfor efterlade den størst mulige formue til arvinger.

Læs videre for at finde ud af, om du kan få skattefritagelse

 

I nogle tilfælde kan der opnås skattefritagelse. Dette kræver at erhvervsvirksomhed, aktiebeholdning eller fast ejendom tages i betragtning, når der skal regnes på den eventuelle skat ved arv eller i boet.

Skattemæssige overvejelser vi gennemgår i processen:

Valg af skiftebehandling (privat skifte, ægtefælleudlæg, uskiftet bo m.fl.)

 • En vurdering af om boet er skattepligtigt eller skattefritaget målt på boets aktivstørrelse og/eller nettoformue
 • Udnyttelse af bo- og mellemfradrag ved skattefritagelse
 • Værdiansættelse af boets aktiver og forpligtelser til gunst for arvingerne
 • Successions- eller omstruktureringsmuligheder af boets aktiver (herunder erhvervsvirksomhed)
 • Anmodning om afsluttende skatteansættelse (ved overskydende skatter)

Vi tager dig i hånden

Vi samarbejder efter aftale med din advokat eller et advokatfirma, med speciale indenfor familie- og arveret. Så bliver alle juridiske aspekter belyst.

Vi vil assistere dig med et indblik af situationen. Vi ser på muligheder for skatteform og skattefritagelse, og du får løbende en arveanalyse med fordelingen af arven, hvis dette ønskes. Du har også muligheden for at kombinere rådgivningen med vores Senior-Wealth; et tilbud til planlægningen af seniortilværelsen.

 Læs mere

Advisory Board

Bliv udfordret og få den bedste rådgivning for vækst i din virksomhed

Ved etableringen af et ”Advisory Board” danner du muligheden for at få drøftet din virksomheds nuværende situation, og mulige ændringer for at imødekomme den bedste fremtid.

Læs hvordan du med et professionelt indblik, kan få drøftet nye strategier fra et helt nyt perspektiv

Få styrket ledelsesniveauet

Du kan med rådgivning udefra få dannet dig et overblik over virksomheden og få aflastning i de situationer, hvor der skal træffes svære beslutninger.

Et Advisory Board kan bl.a. hjælpe med:

 • virksomhedens strategiplan og muligheder for vækst
 • fastholdelse af fokus for de områder, der er væsentlige for ledelsen
 • drøftelse af virksomhedens risikoprofil
 • udfordring af virksomhedens ledelses- og rapporteringssystemer
 • økonomi og likviditet
 • personaleforhold
 • salg og markedsføring

 Læs mere

Ejeraftaler

Få assistance til vilkårene i ejeraftalen, så den er klar til hos advokaten at blive tilpasset netop jeres situation

Lav ikke dén fejl at standardisere ejeraftalen. Vi anbefaler, at du får en rådgiver med på holdet, så der bliver stillet de rigtige spørgsmål og dannes en fælles forståelse for alle parter.

Læs videre om, hvordan du med fordel kan få hjælp, til den bedste aftale

Få spillereglerne på plads

Du opnår mest klarhed omkring netop din situation med et professionelt indblik fra en tredjepart. En ejeraftale er som regel altid en god idé, når I er flere ejere – selvom I som udgangspunkt er enige, når virksomheden startes. Vi sørger for at:

 • danne klarhed og en fælles forståelse af situationen og dets mulige udvikling
 • forventningsafstemme fra alle parter
 • klargøre ’spilleregler’ for arbejdsindsats og forpligtelser
 • få dækket alle ”hvad nu hvis…”-spørgsmål

Vi har desværre erfaret, at kunder har haft interne konflikter, som går ud over virksomheden og relationerne. Derfor er det vigtigt med en god ejeraftale på plads og en sparring fra TT Revision, inden du går til advokaten.

 Læs mere 

Finansiering

Leder du efter finansieringskilder til din forretningsudvikling?

Desværre, er der ikke altid mulighed for at opnå yderligere lån hos banken. Vi kan dog hjælpe dig med at søge den nødvendige finansiering andetsteds, så dine drømme realiseres.

Læs med videre, om hvordan dine drømme kan realiseres

 

Styrk din position

Med TT Revision som rådgiver, forberedes din virksomhed til den bedste salgspitch.

Vi ser på:

 • vækstfonden – fonde som samarbejder med banker, som kan dække noget af din risiko, vækst, finansiere generationsskifte eller virksomhedsopkøb
 • crowdlending – private investorer som ønsker en fair forrentning af deres kapital.
 • crowdfunding – indsamling af store som små beløber igennem bidrag, donationer og lån, hvis du er en start-up.

Vi hjælper dig med at udarbejde materiale og assisterer dig ved evt. møder. Der er mange lånebaserede platforme i Danmark, og vi kan hjælpe dig med at overblikket over de steder, som er seriøse eller godkendte af Finanstilsynet.

 Læs mere 

Persondataforordningen – GDPR

Gør det nemt for din virksomhed at overholde persondataloven

Er du sikker på, at du har modtaget samtykke? Har du data opbevaret, som ikke tjener et formål? Ved du, hvor længe du må opbevare disse data?

Læs med videre, hvis du har svært ved at besvare disse spørgsmål

 

Gør det nemt for dig selv

Selv den mindste virksomhed står til ansvar overfor persondataloven. Det kan være svært at finde hoved og hale i reglerne og i al den information, som registreres i din virksomhed. TT Revision kan hjælpe dig med at optimere registreringen af data! Oplev hvordan du nemt kan vedligeholde dokumentation i fremtiden.

Vi kan hjælpe dig med:

 • at få styr på EU’s dataregler – hvad du må og hvad du ikke må
 • assistance til din implementeringsproces, så du på bedste vis opfylder rollen som databeskyttelsesansvarlig

 Vi tilbyder også:

 • rådgivningsforløb hvor DPO Advisor kan tilkøbes – et webbaseret værktøj som analyserer din virksomhed i overensstemmelse med persondata. Derved, kan du nemt dokumentere dine aktiviteter.
 • en workshop med jurister og it-sikkerhedsfolk, som står bag DPO Advisor.

 Læs mere 

Køb og salg af virksomheder

Få den rigtige pris for din virksomhed, eller et solidt beslutningsgrundlag for køb af virksomhed

Vi er din loyale sparringspartner, om du skal sælge eller købe en virksomhed. Hos os, får du gode råd og input, så du får den bedste oplevelse og bedste proces.

Læs med videre, hvordan vi gennemgår processen med dig

Gør din virksomhed mere attraktiv  

Vores erfaring viser, at man skal være i god tid med planlægningen af salg af virksomhed – helst 3 år forinden, for at få den bedste pris. Med os som sparringspartner får du:

 • 2-3 års rådgivning og vejledning, herunder sparring i forbindelse med salgsmodning
 • assistance til økonomiske rapportering
 • en kritisk gennemgang af virksomheden til fordel for at optimere driften og prisen frem mod salget
 • en konkret handlingsplan for, hvordan din virksomhed forbedrer sin konkurrenceevne og markedsandel
 • værdiansættelse af virksomheden og udarbejdelse af salgsprospekt og samarbejde med din advokat og virksomhedsmægler

Vær sikker på det gode køb

Det er altid en god idé af få sparring til køb af virksomheder. Vi ønsker at rådgive dig mod et sikkert køb, så du får mest ud af pengene. Vi deltager gerne i forhandlingerne – og vi gennemgår:

 • økonomiske og juridiske dokumenter
 • den fastsatte pris for virksomheden der er til salg

 Læs mere  

Valg af selskabsstruktur

Står du overfor en omstrukturering af din virksomhed?

Reglerne er mange og komplekse, da en selskabsstruktur kan omlægges på mange måder.

Læs videre om, hvordan vi kan rådgive dig til den mest passende struktur, og inddrage relevante skattemæssige aspekter

En struktur tilpasset din fremtid

En omstrukturering benyttes ofte som led i udviklingen af en virksomhed, for at gøre virksomheden bedre tilpasset dets nuværende eller fremtidige situation. Vi står til rådighed med et hold af eksperter, for at finde den struktur som passer din forretning bedst.

Sammen, vil vi bl.a. kigge på:

 • virksomhedsomdannelse – omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab
 • aktieombytning – få etableret et holdingselskab ”over” det nuværende selskab
 • fusion – sammenlægning af to eller flere selskaber til én fælles drift
 • spaltning – adskille et selskab i to selskaber f.eks. at gøre driften mere synlig
 • skattemæssige konsekvenser – valg af bedste model med færrest omlægningsafgifter

Du bliver mest tryg i din beslutning efter en nøje drøftelse med en revisor. TT Revision har mange års erfaring med omstrukturering i store som små virksomheder.

 Læs mere  

Indkomst- og formueopgørelse

Få overblik over din indkomst og formue og skat

Det kan være nødvendigt med et professionelt indblik i din formue og indtægter, så der kan fremlægges et uddybende overblik.

Læs videre om, hvorfor det kan være smart, at få en rådgiver med på din indkomst-og formueopgørelse

Sådan får du styr på din opgørelse

Efter en samtale med os, ved vi hos TT Revision, hvilke faktorer som spiller ind i netop din situation. Vores rådgivere kan gennemskue fordele og ulemper, som tilgodeser dine behov, så du undgår restskat. En rådgiver øger:

 • tilliden til dine oplysninger, overfor f.eks. din bank
 • kvaliteten af dokumentationen der skal redegøres for
 • sikkerheden for en advokat i et givent samarbejde
 • det detaljeorienteret overblik, deriblandt regnskabet
 • klarhed over privatforbrug kontra virksomhedsøkonomi

Med en rådgiver med på sagen, øger du dine chancer for at skatteoptimere din virksomhedsordning. Så får du ikke ubehagelige overraskelser, men i stedet øger trygheden i din indkomst og formue i dén selvangivelse, som du skal oplyse til skat.

 Læs mere  

Virksomhedstestamente

Har du at lave et virksomhedstestamente? Øg sikkerheden for din virksomhed og alle involverede gennem et testamente

Vi opfordrer altid virksomhedsejere til at udarbejde et virksomhedstestamente. Hvis ulykken skulle opstå, er virksomheden i trygge hænder, og sikkerheden er etableret for familie, ansatte og andre involverede med interesse for virksomhedens fremtidige drift.

Læs med videre, om hvordan du sikrer indflydelse på din virksomhed, selv efter ulykken er hændt

ejerenTT Revision tilgodeser dine ønsker og arbejder altid sammen med en advokat, så der udarbejdes de nødvendige, juridiske dokumenter.

Sikre din virksomheds fremtid og få indflydelse

Med en rådgiver fra TT Revision gennemgår vi bl.a.:

 • sikkerheden for familie, ansatte og alle involverede hvis ulykken skulle være ude
 • bevarelse af virksomhedsdriften, så den står uændret, med en beslutningsdygtig ledelse
 • muligheder og risici i en akut opstået situation
 • muligheder for at planlægge en omstrukturering og generationsskifte
 • en redegørelse af virksomhedens struktur og udvikling

Vi oplever, at når først virksomhedstestamentet er udarbejdet, så er der overblik og ejeren slapper mere af med den afklaring, som et testamente giver.

 Læs mere  

Generationsskifte

Vidste du at et velplanlagt generationsskifte øger sikkerheden for, at din virksomhed kan overleve på længere sigt?

Vi oplever desværre ofte virksomhedsejere ikke prioritere et generationsskifte i god tid. Dette kan belaste virksomhedens likviditet i form af væsentlige skatter og afgifter.

Læs med her, hvordan TT Revision hjælper dig med at undgå den kostelige belastning

Vær på forkant med beslutningerne

Vores rådgiver har masser af erfaring inden for generationsskifte. Vi ved, hvor svært det kan være, men med den rette hjælp, er du bedre udrustet til at tage de rigtige beslutninger. Vi vil sammen gennemgå:

 • situationen som gør sig gældende for netop dig
 • undersøge de konsekvenser du kan stå overfor og ”Worst Case”- scenarios
 • og undersøge mulighederne i det ledelsesmæssige generationsskifte kontra det ejermæssige generationsskifte
 • udvikle en plan for skiftet i en alder, der passer dig

 Læs mere   

Senior Wealth – Få råd til senior tilværelse

Få en seniortilværelse præcis som du ønsker det

TT Revision tilbyder at udarbejde en rapport, hvor vi beregner den mest optimale seniortilværelse for din husstand. Dette gøres med udgangspunkt i familiens nuværende økonomiske forholde og formue. 

Læs videre om, hvordan din senior tilværelse optimeres

Få planlagt familiens økonomiske sikkerhed og fremtid

Vi kan med fordel udarbejde en plan for dig og din husstand, for den ønskede levestandard. I skal derfor ikke bekymre jer om, hvordan I får råd til fremtiden. Vi kigger på:

 • den samlede formue i dag
 • det økonomiske råderum og muligheder for en økonomisk nettogevinst i fremtiden
 • optimeringsbudget
 • en rapport med konkrete handlinger som kan bruges til bankforbindelser, pensionsforbindelse m.m.

Gevinstgaranti

TT Revision tilbyder en gevinstgaranti. Hvis vi med sikkerhed ikke kan skabe en gevinst til dig og din ægtefælle på mindst 50.000 kr, reducerer vi prisen for vores rådgivning, møde og rapport med 50 %.

Det er også muligt at tilkøbe arveanalyse, hvor vi gennemgår arven. Hvis dette ønskes, gennemgår vi fordelingen af arven med en advokat, i forbindelse med udarbejdelsen af et testamente.

 Læs mere   

Har du spørgsmål til nogle af vores ydelser? 
Send os en besked.

Fandt du ikke det du søgte? Her er en række ydelser, vi tilbyder foruden revision og regnskab: