Der bliver løbende indgået nye politiske aftaler om at forlænge og udvide  hjælpepakkerne for de virksomheder, som er særligt berørt af restriktioner og opfylder de specifikke krav i de udstedte bekendt-gørelser. Senest er der givet mulighed for ”forhøjet” kompensation for selvstændige, men vær opmærksom på, at der er særlige krav knyttet til opnåelse af forhøjelsen.

 KOMPENSATION TIL SELVSTÆNDIGE

Med dette nyhedsbrev vil vi kort fremhæve nogle af de væsentlige ændringer, som du skal være opmærksom på vedrørende kompensation til selvstændige. Reglerne gælder for selvstændige erhvervsdrivende og ejerledere med en ejerandel på mindst 25%. Derudover gælder at der maksimalt må være 25 fuldtidsansatte i virksomheden (opgjort i årsværk), og den personlig indkomst for den selvstændige/ejerlederen ikke overstiger kr. 800.000 i 2020. Endvidere kræver muligheden for at søge kompensation, at virksomheden har haft en omsætningsnedgang på mindst 30% i kompensationsperioden grundet COVID-19-relaterede restriktioner og omsætningen i virksomheden har været mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019.

I forbindelse med den nationale nedlukning fra d. 9. december 2020 til og med d. 28. februar 2021, kan du nu med tilbagevirkende kraft søge om forhøjet kompensation fra kr. 23.000 pr. måned op til kr. 30.000 pr. måned pr. ejer. For dem som har mindst én fuldtidsansat i kompensationsperioden er den forhøjede sats kr. 33.000 pr. måned.

Minimumskravet til den selvstændiges omsætning er desuden reduceret fra kr. 10.000,- pr. måned til kr. 8.000,- pr. måned.

Ansøgningsfristen er senest d. 15. april 2021.

Hvis du ønsker at søge om den forhøjet kompensation med tilbagevirkende kraft fra d. 9. december, skal du være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen endnu ikke har implementeret løsningen i deres IT-system via Virk.dk. Det forventes dog, at dette bliver gjort snarest og vil i den forbindelse fremgå på Virksomhedsguiden.dk. Hvis du allerede har ansøgt, kan der genansøges – ligeledes med tilbagevirkende kraft. Heller ikke for genansøgninger er IT-systemet klar endnu.

For at kunne få den forhøjede kompensationssats på kr. 30.000/33.000 skal du være særlig opmærksom på, at der fra den 1. februar 2021 maksimalt må trækkes kr. 23.000,- ud af virksomheden i den periode, hvor du modtager den forhøjede kompensation. Dette gælder alle transaktioner, der er mellem virksomheden og virksomhedens ejer(e), dvs. lønninger, udbytte, hævning til privatforbrug og værdien af personalegoder, der er indberetningspligtige til Skattestyrelsen igennem E-indkomst.

I beløbet på kr. 23.000,- indgår ikke AM-bidrag og evt. indbetaling til privat pension. Hvis du som virksomhedsejer har overført penge til virksomheden (lån/mellemregning) i perioden fra d. 9. december 2020 til d. 24. februar 2021, må virksomheden gerne tilbagebetale beløbet til dig uden, at dette tæller med i de kr. 23.000,-.

Du skal endvidere være opmærksom på, at du ikke kan søge og modtage kompensation på flere CVR-numre for samme periode.

Hvis du modtager den forhøjede kompensation, kan Erhvervsstyrelsen kræve en revisorerklæring fra din virksomhed, hvilket i så fald vil blive kompenseret med 80% af dine omkostninger til revisorbistand (dog max. kr. 8.000,-). Du vil i givet fald få særskilt besked via din eBoks.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til din mulighed for at modtage forhøjet kompensation eller til ovenstående artikel.

 

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....