I samarbejde med FIU – Fælles Intern Undervisning (revisorers kursussamarbejde) har vi muligheden for at invitere dig/jer med til udvalgte kurser inden for moms, personalegoder og compliance i efteråret 2023.

Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR for revisionsvirksomheder og selvstændige bogholdere

Dato og tid: Torsdag d. 28. september 2023 kl. 08:30 – 16:30

Sted: Thon Partner Hotels, Carl Gustavs Gade 1, 2630 – Taastrup

Kurset er for revisorer og selvstændige bogholdere, som ønsker at få et overblik over regler og krav, der gælder inden for hvidvaskningsloven og GDPR – i øjenhøjde. Du kan læse mere om kurset her.

Der vil være kaffe, te og rundstykker fra kl. 8:00 – 8:30. Kurset er inklusiv frokost.

 Moms i aktuelt perspektiv

Dato og tid: Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 08:30 – 16:30

Sted: Thon Partner Hotels, Carl Gustavs Gade 1, 2630 – Taastrup

Kurset er for revisorer, bogholdere og økonomipersonale. Formålet med kurset er at bibringe kursisterne aktuel viden inden for moms og afgifter, herunder områder med særlig fokus fra Skattestyrelsens side. Du kan læse mere om kurset her.

Der vil være kaffe, te og rundstykker fra kl. 8:00 – 8:30. Kurset er inklusiv frokost.

 Personalegoder – Skatte- og momsmæssig behandling
Dato og tid: Torsdag d. 2. november 2023 kl. 08:30 – 16:30
Sted: Thon Partner Hotels, Carl Gustavs Gade 1, 2630 – Taastrup

Kurset er for CFO’s og økonomimedarbejdere. Formålet med kurset er at bibringe aktuel viden til praktikere der til dagligt arbejder med skat og moms i relation til rådgivning, regnskab og bogholderimæssige udfordringer med korrekt behandling af Personalegoder og den skatte- og momsmæssige behandling. Du kan læse mere om kurset her.

Der vil være kaffe, te og rundstykker fra kl. 8:00 – 8:30. Kurset er inklusiv frokost.

 

Tilmelding foregår gennem TT Revision og du/I tilmelder dig/jer ved at sende en mail til cb@ttrevision.dk. Kurserne koster 2.100 kr./kursus ekskl. moms, hvilket vil blive faktureret efter tilmelding til kurset.

Kursusprisen er inklusiv fuld forplejning bestående af morgenmad, te, kaffe, lette snacks undervejs, frokost samt eftermiddagskage.

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 15. juni 2023.

RevisorPosten 2-2023

RevisorPosten 2-2023 Læs mere om: Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro Tab på debitorer  - moms- og skattefradrag Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder Salg uden moms - momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2 Brugtmomsreglerne...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv. En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde...

Aktionær beskattet af det samme beløb 3-4 gange

Højesteret har afsagt en dom, der beskatter en hovedanpartshaver af tre aktionærlån på hver 200.000 kr., som løbende var blevet tilbagebetalt til selskabet.Hævninger og tilbagebetalinger via mellemregningskontoen Sagen drejer sig om en eneanpartshaver, der i 2013...