GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Tak til alle for året der er gået!

Året 2022

Endnu et år er gået, og vi håber alle at vi snart kan lægge Covid-19 bag os. De seneste to år har været præget af mange omvæltninger i dagligdagen. Det har stadig i 2022 krævet parathed til at omstille sig, og til at tænke og indrette os anderledes. En del af omvæltningerne har også lært os at tingene kan gøres på en anden måde. Hos TT Revision har vi således gennemført masser af Teams-møder og selvom vi aller helst vil mødes fysisk med vores kunder, har det fungeret. Vi håber at vi med de seneste slutafregninger kan sætte et punktum for den mest alvorlige periode af pandemien og kan gå lysere tider i møde.

Nu er det så andre og nye udfordringer som fylder en stor del af vores alle hverdag. Stigende priser – særligt på energi har igen lagt pres på evnen og viljen til omstilling. Vi håber og ønsker at alle må komme godt igennem denne periode.

I 2022 har vi ansat 2 nye revisorer: Simon som er cand.merc.aud og Rasmus, som er vores nye elev. Endvidere har vi fra 1. januar 2023 ansat Gitte, som er ansat i vores Erhvervsservice-team. Velkommen til alle jer i TT Revision.

Der var desværre også 4 medarbejdere; Bjarne, Rexhije og Lajla, der i løbet af året valgte at fortsætte deres karriere udenfor for TT Revision og vores medarbejder Lisbeth, som valgte nye udfordringer uden for revisionsbranchen.

2023

Vi kigger forhåbentlig ind i et lysere 2023 for så vidt angår udfordringer i relation til Covid-19, men måske en mere usikker tid med stigende inflation og stigende renter. Det kræver som sagt tilpasning og et kig på mulig omstilling og det påvirker desværre også økonomien i mange virksomheder. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe alle der har behov for vores assistance.

Med respekt for miljø og bæredygtighed har vi valgt ikke at producere den sædvanlige lineal. Vi har til gengæld fået produceret vores ”gammeldags” kalender. Denne kan bestilles hos tt@ttrevision.dk. Skriv blot hvor mange kalendere I ønsker, hvorefter vi fremsender dem straks i det nye år.

TT Revision og alle vores medarbejdere ønsker jer en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

FERIELUKNING

Vi holder juleferie og dermed kontorlukket fra den 22. december 2022 til den 1. januar 2023 (begge dage inkl.).

Med venlig hilsen

TT REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....

En dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Overenskomsten får tidligst virkning fra og med den 1. januar 2024. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, så kender vi indholdet....

TT Revision samler kompetencerne

Med henblik på at give vores kunder en stærkere rådgivning samler TT Revision nu sine medarbejdere på et kontor. Det betyder, at vi lukker vores kontor på Amager på Kløvermarken ned pr. 1. februar 2023 og samler alle medarbejdere på vores adresse på Indiakaj 6 på...

Bogføringsbeskrivelser – et krav i bogføringsloven af 1. juli 2022

BogføringsbeskrivelserDa bogføringsloven af 1. juli 2022 blev vedtaget, medførte dette, at alle selskaber inklusive holdingselskaber samt andre virksomheder med årlig omsætning over kr. 300.000 (herunder Andelsboligforeninger) skal udarbejde en lovpligtig...