GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Tak til alle for året der er gået!

Året 2022

Endnu et år er gået, og vi håber alle at vi snart kan lægge Covid-19 bag os. De seneste to år har været præget af mange omvæltninger i dagligdagen. Det har stadig i 2022 krævet parathed til at omstille sig, og til at tænke og indrette os anderledes. En del af omvæltningerne har også lært os at tingene kan gøres på en anden måde. Hos TT Revision har vi således gennemført masser af Teams-møder og selvom vi aller helst vil mødes fysisk med vores kunder, har det fungeret. Vi håber at vi med de seneste slutafregninger kan sætte et punktum for den mest alvorlige periode af pandemien og kan gå lysere tider i møde.

Nu er det så andre og nye udfordringer som fylder en stor del af vores alle hverdag. Stigende priser – særligt på energi har igen lagt pres på evnen og viljen til omstilling. Vi håber og ønsker at alle må komme godt igennem denne periode.

I 2022 har vi ansat 2 nye revisorer: Simon som er cand.merc.aud og Rasmus, som er vores nye elev. Endvidere har vi fra 1. januar 2023 ansat Gitte, som er ansat i vores Erhvervsservice-team. Velkommen til alle jer i TT Revision.

Der var desværre også 4 medarbejdere; Bjarne, Rexhije og Lajla, der i løbet af året valgte at fortsætte deres karriere udenfor for TT Revision og vores medarbejder Lisbeth, som valgte nye udfordringer uden for revisionsbranchen.

2023

Vi kigger forhåbentlig ind i et lysere 2023 for så vidt angår udfordringer i relation til Covid-19, men måske en mere usikker tid med stigende inflation og stigende renter. Det kræver som sagt tilpasning og et kig på mulig omstilling og det påvirker desværre også økonomien i mange virksomheder. Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe alle der har behov for vores assistance.

Med respekt for miljø og bæredygtighed har vi valgt ikke at producere den sædvanlige lineal. Vi har til gengæld fået produceret vores ”gammeldags” kalender. Denne kan bestilles hos tt@ttrevision.dk. Skriv blot hvor mange kalendere I ønsker, hvorefter vi fremsender dem straks i det nye år.

TT Revision og alle vores medarbejdere ønsker jer en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

FERIELUKNING

Vi holder juleferie og dermed kontorlukket fra den 22. december 2022 til den 1. januar 2023 (begge dage inkl.).

Med venlig hilsen

TT REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab

RevisorPosten 2-2023

RevisorPosten 2-2023 Læs mere om: Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro Tab på debitorer  - moms- og skattefradrag Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder Salg uden moms - momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2 Brugtmomsreglerne...

KURSUSTILMELDING

I samarbejde med FIU – Fælles Intern Undervisning (revisorers kursussamarbejde) har vi muligheden for at invitere dig/jer med til udvalgte kurser inden for moms, personalegoder og compliance i efteråret 2023. Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv. En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde...