Senest den 30. november 2021 skal din virksomhed tage stilling til, om I vil beholde indefrosne feriepenge

Hvis du ikke allerede har besluttet, om din virksomhed skal indbetale de indefrosne feriepenge eller om I vil beholde dem selv, skal du inden den 30. november 2021 tage stilling til dette.

Hvis virksomheden ikke gør det, bliver virksomheden tvunget til at indbetale feriepenge nu. Sådan lyder fra Lønmodtagernes Feriemidler, som hører under LD Fonde.

Der er mulighed for at tilkendegive, om man ønsker at beholde feriepengene eller ej, på hjemmesiden virk.dk. Hvis virksomheden selv ønsker at foretage indberetningen, kan du følge denne vejledning.

Hvis I vælger at beholde feriepengene, skal de hvert år forrentes. For perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 vil renten være 1,5%. Rentesatsen for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 oplyses først efter den 31. maj 2022.

TT Revision bistår gerne med indberetningen, men det kræver – henset til tidsfristen – at vi får besked herom hurtigst muligt. Assistancen vil blive faktureret efter medgået tid.

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...

Hovedaktionærbeskatning af lystbåd

Hovedaktionærer beskattes af fri bil, lystbåd, sommerhus mv. ud fra en rådighedsbetragtning, normalt uanset om aktionæren gør brug af det aktiv, som selskabet ejer. Rådighedsbeskatning af en lystbåd udgør 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum, hvilket vil sige 104 %...

Kontorlukket torsdag d. 6. juli

TT Revision holder lukket torsdag den 6. juli 2023 grundet internt personalearrangement! Vi har åbent som normalt fredag d. 7. juli.