Senest den 30. november 2021 skal din virksomhed tage stilling til, om I vil beholde indefrosne feriepenge

Hvis du ikke allerede har besluttet, om din virksomhed skal indbetale de indefrosne feriepenge eller om I vil beholde dem selv, skal du inden den 30. november 2021 tage stilling til dette.

Hvis virksomheden ikke gør det, bliver virksomheden tvunget til at indbetale feriepenge nu. Sådan lyder fra Lønmodtagernes Feriemidler, som hører under LD Fonde.

Der er mulighed for at tilkendegive, om man ønsker at beholde feriepengene eller ej, på hjemmesiden virk.dk. Hvis virksomheden selv ønsker at foretage indberetningen, kan du følge denne vejledning.

Hvis I vælger at beholde feriepengene, skal de hvert år forrentes. For perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 vil renten være 1,5%. Rentesatsen for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 oplyses først efter den 31. maj 2022.

TT Revision bistår gerne med indberetningen, men det kræver – henset til tidsfristen – at vi får besked herom hurtigst muligt. Assistancen vil blive faktureret efter medgået tid.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....