Senest den 30. november 2021 skal din virksomhed tage stilling til, om I vil beholde indefrosne feriepenge

Hvis du ikke allerede har besluttet, om din virksomhed skal indbetale de indefrosne feriepenge eller om I vil beholde dem selv, skal du inden den 30. november 2021 tage stilling til dette.

Hvis virksomheden ikke gør det, bliver virksomheden tvunget til at indbetale feriepenge nu. Sådan lyder fra Lønmodtagernes Feriemidler, som hører under LD Fonde.

Der er mulighed for at tilkendegive, om man ønsker at beholde feriepengene eller ej, på hjemmesiden virk.dk. Hvis virksomheden selv ønsker at foretage indberetningen, kan du følge denne vejledning.

Hvis I vælger at beholde feriepengene, skal de hvert år forrentes. For perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 vil renten være 1,5%. Rentesatsen for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 oplyses først efter den 31. maj 2022.

TT Revision bistår gerne med indberetningen, men det kræver – henset til tidsfristen – at vi får besked herom hurtigst muligt. Assistancen vil blive faktureret efter medgået tid.

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens...

Coronavirus (COVID-19) – opdatering af information omkring hjælpepakker til virksomheder for perioden fra og med 1. december 2021 til og med

OBS! 31. MARTS 2022 OBS! Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 - og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af...

Håndværkerfradraget er afskaffet

Folketinget har vedtaget, at håndværkerfradraget er afskaffet for arbejde, der udføres fra og med den 1. april 2022. Afskaffelse af håndværkerfradraget Sidste frist for at få udført grøn istandsættelse mv., hvor lønudgiften kan fratrækkes, er den 31. marts 2022....

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når der kan anføres en konkret begrundelse for, at skærmen skal være større end 32”, vil skattefriheden fortsat gælde. Computer med sædvanligt tilbehør - et skattefrit personalegode Privat...