Fristen for at slutafregne for de første modtagne hjælpepakker nærmer sig med hastige skridt. Vi hjælper gerne, men kan ikke gøre det for Jer. Det kræver nemlig Jeres login til virk.dk..

Hjælpepakker

Som meddelt i vores forrige nyhedsbrev, mangler rigtig mange virksomheder forsat at slutafregne for de første hjælpepakker. Fristen for slutafregningen er den 30. september 2021.

Vi kan ikke som revisorer se om du eventuelt selv har foretaget slutafregningen. Vi kan desværre heller ikke gøre det for vores kunder. Det kræver nemlig virksomhedens egen login at foretage slutafregningen.

Visse af vores kunder har f.eks. selv søgt hjælpepakke for tabt omsætning. Vi kan derfor være helt uvidende om, at der er modtaget hjælpepakker. Derfor er det virksomhedernes eget ansvar at foretage slutafregning. Der skal foretages slutafregning for både hjælpepakker givet for tabt omsætning, faste omkostninger og lønkompensation. Som meddelt i tidligere nyhedsbrev, kan der fra Erhvervsstyrelsens side være stillet krav om revisorerklæring på slutafregning, men vi oplever, at det er i meget få tilfælde. Hvis der skal revisorerklæring med, skal vi have meget hurtigt besked.

Men vi hjælper naturligvis gerne. Da vi er meget tæt på deadline, er det vigtigt at vi får besked om at vi eventuelt skal hjælpe Jer snarest muligt.

Vi beder derfor om at du straks kontakter os, hvis du ønsker vores hjælpe til slutafregningen.

Så følger vi op på det.

RevisorPosten 2-2023

RevisorPosten 2-2023 Læs mere om: Sådan håndterer du afbrydelser og skaber arbejdsro Tab på debitorer  - moms- og skattefradrag Ny bogføringslov skal lette byrderne for danske virksomheder Salg uden moms - momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2 Brugtmomsreglerne...

KURSUSTILMELDING

I samarbejde med FIU – Fælles Intern Undervisning (revisorers kursussamarbejde) har vi muligheden for at invitere dig/jer med til udvalgte kurser inden for moms, personalegoder og compliance i efteråret 2023. Compliancedag med fokus på krav iht. Hvidvaskloven og GDPR...

Lovforslag om nye regler for ejendomsværdiskat mv. fra og med 2024

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig. Disse lovforslag skal ses i lyset af et bredt forlig i Folketinget i 2017 og 2020 om tryghed for...

Udlån fra virksomhedsskatteordningen – skal eller skal ikke!

Når der i virksomhedsskatteordningen er overskydende likviditet, kan det være fristende at udlåne penge og måske endog få en bedre forrentning end i pengeinstitutter mv. En række afgørelser og domme har imidlertid fået det resultat, at udlånene ikke havde...