Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde.

Denne dokumentation af vores målrettede handlinger bliver løbende kontrolleret af Hvidvasksekretariatet, hvilket dermed kræver ekstra arbejde med ajourføring af oplysninger, så vi er sikre på, at dokumentationen er korrekt ved kontrol. Dokumentationen indebærer blandt andet indhentning af gyldige identifikationsdokumenter, f.eks. pas/kørekort, kontrol af relationer til politiske eksponerede personer og kontrol af virksomheders ageren i henhold til hvidvasklovgivningen.

Denne ekstraopgave giver en ekstra dimension til de normale arbejdsområder inden for revisions- og regnskabshandlinger, som vi ellers udfører for vores kunder. Derfor har vi som konsekvens af ovenstående øgede krav og dermed øget arbejdsbyrde i forbindelse med regnskabsudarbejdelserne, valgt at indføre et fast gebyr for vores compliancearbejde pr. 1. januar 2023.

Gebyret er ikke en del af det aftalte honorar, som fremgår af Jeres aftalebrev, men det vil være et tillæg, som anføres særskilt på jeres faktura. Vi ønsker at vise en gennemsigtighed ved at anføre det som et særligt gebyr, så I altid ved, hvad vores ydelser koster og hvilke lovpligtige krav, der skal dækkes.

Da arbejdsmængden i forbindelse med dokumentationen varierer alt afhængig af virksomhedsform og antal ejere, vil der være en differentiering af det årlige gebyrs størrelse:

    • Holdingselskaber                    kr. 500 ekskl. moms
    • Driftsselskaber – en ejer       kr. 750 ekskl. moms
    • Driftsselskaber – flere ejere kr. 1.000 ekskl. moms
    • Foreninger og fonde               kr. 500 ekskl. moms
    • Personlige virksomheder      kr. 750 ekskl. moms

Vi håber selvfølgelig på, at revisorernes indsats i forbindelse med kravene i hvidvasklovgivningen er med til at begrænse den økonomiske kriminalitet i Danmark.

Skulle der være spørgsmål til hvidvasklovgivningen eller vores arbejde i forbindelse hermed, bedes I kontakte jeres revisor eller administrationen, som vil hjælpe jer.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

En dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Overenskomsten får tidligst virkning fra og med den 1. januar 2024. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, så kender vi indholdet....