Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde.

Denne dokumentation af vores målrettede handlinger bliver løbende kontrolleret af Hvidvasksekretariatet, hvilket dermed kræver ekstra arbejde med ajourføring af oplysninger, så vi er sikre på, at dokumentationen er korrekt ved kontrol. Dokumentationen indebærer blandt andet indhentning af gyldige identifikationsdokumenter, f.eks. pas/kørekort, kontrol af relationer til politiske eksponerede personer og kontrol af virksomheders ageren i henhold til hvidvasklovgivningen.

Denne ekstraopgave giver en ekstra dimension til de normale arbejdsområder inden for revisions- og regnskabshandlinger, som vi ellers udfører for vores kunder. Derfor har vi som konsekvens af ovenstående øgede krav og dermed øget arbejdsbyrde i forbindelse med regnskabsudarbejdelserne, valgt at indføre et fast gebyr for vores compliancearbejde pr. 1. januar 2023.

Gebyret er ikke en del af det aftalte honorar, som fremgår af Jeres aftalebrev, men det vil være et tillæg, som anføres særskilt på jeres faktura. Vi ønsker at vise en gennemsigtighed ved at anføre det som et særligt gebyr, så I altid ved, hvad vores ydelser koster og hvilke lovpligtige krav, der skal dækkes.

Da arbejdsmængden i forbindelse med dokumentationen varierer alt afhængig af virksomhedsform og antal ejere, vil der være en differentiering af det årlige gebyrs størrelse:

    • Holdingselskaber                    kr. 500 ekskl. moms
    • Driftsselskaber – en ejer       kr. 750 ekskl. moms
    • Driftsselskaber – flere ejere kr. 1.000 ekskl. moms
    • Foreninger og fonde               kr. 500 ekskl. moms
    • Personlige virksomheder      kr. 750 ekskl. moms

Vi håber selvfølgelig på, at revisorernes indsats i forbindelse med kravene i hvidvasklovgivningen er med til at begrænse den økonomiske kriminalitet i Danmark.

Skulle der være spørgsmål til hvidvasklovgivningen eller vores arbejde i forbindelse hermed, bedes I kontakte jeres revisor eller administrationen, som vil hjælpe jer.

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...