Der er 19. maj 2022 vedtaget ændringer til selskabsloven, der betyder at selskaber fremover får en 6- måneders frist til at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Det gælder allerede for selskaber med regnskabsafslutning 31/12-2021, så fristen er ikke længere 31/5, men 30/6-2022.

Vi skal gøre opmærksom på, at den nye frist 30/6-2022 falder sammen med fristen for indgivelse af selvangivelsen for 2021, så det er meget vigtigt, at vi har manglende materiale senest mandag den 13/6-2022, hvis I vil overholde fristen 30/6-2022 og undgå bøder.

Vi skal endvidere gøre jer opmærksomme på, at vedtægters ordlyd ofte reflekterer den ”tidligere frist” på 5 måneder, så det er nødvendigt at få ændret vedtægterne, så de følger selskabsloven.

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....