Der er 19. maj 2022 vedtaget ændringer til selskabsloven, der betyder at selskaber fremover får en 6- måneders frist til at indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Det gælder allerede for selskaber med regnskabsafslutning 31/12-2021, så fristen er ikke længere 31/5, men 30/6-2022.

Vi skal gøre opmærksom på, at den nye frist 30/6-2022 falder sammen med fristen for indgivelse af selvangivelsen for 2021, så det er meget vigtigt, at vi har manglende materiale senest mandag den 13/6-2022, hvis I vil overholde fristen 30/6-2022 og undgå bøder.

Vi skal endvidere gøre jer opmærksomme på, at vedtægters ordlyd ofte reflekterer den ”tidligere frist” på 5 måneder, så det er nødvendigt at få ændret vedtægterne, så de følger selskabsloven.

Ledelsen og medarbejdere

Revisor til TT Revision

Vi tilbyder dig et job som revisor med fokus på revision og regnskabsudarbejdelse for vores mange ejer- og andelsboligforeninger med mulighed for at indgå i et større fagligt miljø inden for området samt mulighed efteruddannelse og videreudvikling. Vi søger en medarbejder på fuldtid.

Ledelsen og medarbejdere

Regnskabskonsulent/Bogholder til TT Revision – Erhvervsservice

Vi tilbyder dig et job som revisor med fokus på revision og regnskabsudarbejdelse for vores mange ejer- og andelsboligforeninger med mulighed for at indgå i et større fagligt miljø inden for området samt mulighed efteruddannelse og videreudvikling. Vi søger en medarbejder på fuldtid.

Revisorposten 3-2022

RevisorPosten 3-2022 Læs mere om: Hvordan skal momsen håndteres i webshoppen Moms og gaver Uro på markedet kræver søstærke virksomheder Arbejdsgivers hæftelse for kildeskat Vi noterer, at..

Digitale bilag og bogføringsprogrammer i skyen

Hvad er kravene i den nye bogføringslov?Den 19. maj 2022 blev den nye bogføringslov vedtaget (L163a). Vi vil i dette nyhedsbrev omtale de væsentligste ændringer, som får betydning for virksomhedernes bogholderi. Bemærk at nyhedsbrevet er lavet ud fra vores forståelse...