Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?

Acontoskat 2023

På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20. november. Beløbet der opkræves – beregnes på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års skattepligtige indkomst.

Meget kan være sket de sidste tre år. Det kan være, at dit selskab har været påvirket af Covid-19 og nu har en væsentlig større indkomst end tidligere. I så fald er opkrævningerne for lave. Det modsatte kan også være tilfældet, således at opkrævningen er for høj. Til og med på mandag kan første rate ændres. Den kan således både reduceres og forøges.

Hvis dit selskab forventer, at indkomstforholdene i 2023 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet således selv forsøge at nedsætte betalingen. Selskabet kan selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Bemærk at acontoskatten som udgangspunkt ikke kan ændres, hvis betalingsfristen er overskredet. Det betyder, at nedsættelsen skal finde sted på eller inden forfaldstidspunktet den 20. marts.

Kontakt os endelig, hvis vi skal være behjælpelige med at få acontoskatteraten ændret.

Afhængig af selskabets resultat, er det også muligt frivilligt at forhøje raten til den 20. november 2023, ligesom der også er mulighed for at betale ekstra den 1. februar 2024.

Det er altid en god idé at betale den rigtige selskabsskat. Er der betalt for lidt i skat, skal selskabet nemlig betale restskat med en forventet rente på 4,4%. Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget, og dermed svarer det til en rente på 5,6% før skat. Det kan altså derfor godt betale sig at afregne sin selskabsskat som acontobeløb.

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FRIVILLIG ACONTOSKAT

Log på www.skat.dk og vælg TastSelv i Erhverv

  1. vælg ”Skat for selskaber m.fl.” i hovedmenu
  2. vælg ”Selskabsskat” i den nye menu som fremkommer (til højre)
  3. vælg ”Acontoskat”

Nu vises en liste med acontoskatterater. Tryk på Indberet/Ændr ud for den linje, hvor Indkomstår er 2023 og vælg den linje, hvor Betalingsfrist er den 20. marts 2023.

Når du har foretaget indberetningen, skal du huske at indbetale beløbet.

Betalingsidentifikationen, der skal anvendes ved betaling, står på øverste linje i oversigtsbilledet.

KONTAKT OS ENDELIG, SÅFREMT DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR VORES HJÆLP 

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...

Hovedaktionærbeskatning af lystbåd

Hovedaktionærer beskattes af fri bil, lystbåd, sommerhus mv. ud fra en rådighedsbetragtning, normalt uanset om aktionæren gør brug af det aktiv, som selskabet ejer. Rådighedsbeskatning af en lystbåd udgør 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum, hvilket vil sige 104 %...

Kontorlukket torsdag d. 6. juli

TT Revision holder lukket torsdag den 6. juli 2023 grundet internt personalearrangement! Vi har åbent som normalt fredag d. 7. juli.