Fristen for at slutafregne for de første modtagne hjælpepakker er blevet udskudt fra 30. september til 30. oktober. Derfor nærmer fristen sig med hastige skridt. Er du helt sikker på at du har fået slutafregnet for alle de modtagne hjælpepakker fra foråret/for­sommeren 2020?

Slutafregning af hjælpepakker

Som meddelt i vores to forrige nyhedsbreve, mangler en hel del virksomheder forsat at slutafregne for de første hjælpepakker. Fristen for slutafregningen er udskudt fra den 30. september til den 30. oktober 2021.

Hvis du ikke har mulighed for at indberette inden den 30. oktober 2021, kan du på Virk.dk anmode om yderligere 30 dage til at foretage indberetningen. Indberetning skal i så fald ske senest den 29. november 2021.

Du skal begrunde, hvorfor det er relevant for din virksomhed at indberette efter den 30. oktober. Fristen for at anmode om ekstra 30 dage er den 30. oktober 2021.

Det er følgende kompensationer, der nu skal slutafregnes for:
Lønkompensation fra 9. marts til 29. august 2020.
Kompensation for faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020.
Kompensation for til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020.

Som tidligere meddelt kan vi ikke som revisorer se, om du eventuelt selv har foretaget slutafregningen. Vi kan desværre heller ikke gøre det for vores kunder. Det kræver nemlig virksomhedens eget login at foretage slutafregningen.

Visse af vores kunder har f.eks. selv søgt hjælpepakke for tabt omsætning. Vi kan derfor være helt uvidende om, at der er modtaget hjælpepakker. Derfor er det dit eget ansvar at foretage slutafregning. Der skal foretages slutafregning for både hjælpepakker givet for tabt omsætning, faste omkostninger og lønkompensation (jf. ovenstående). Erhvervsstyrelsen kan stille krav om revisorerklæring på slutafregning, og det vil i givet fald fremgå af skrivelsen fra Erhvervsstyrelsen. Hvis der skal revisorerklæring med, skal vi have meget hurtigt besked.

Men vi hjælper naturligvis gerne med Jeres slutafregning. Da vi er meget tæt på deadline, er det vigtigt, at vi får besked om, at vi eventuelt skal hjælpe Jer snarest muligt, ligesom vi kan aftale, om der skal søges om forlænget frist til den 29. november. Vi beder derfor om, at du straks kontakter Flemming Lauritzen (fl@ttrevision.dk) eller ringer til os på 33 15 27 27, hvis du ønsker vores hjælp til slutafregningen.

Så følger vi op på det.
Erhvervsstyrelsen har udgivet et faktaark omkring slutafregning, som du kan læse her

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens...

Coronavirus (COVID-19) – opdatering af information omkring hjælpepakker til virksomheder for perioden fra og med 1. december 2021 til og med

OBS! 31. MARTS 2022 OBS! Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 - og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af...

Håndværkerfradraget er afskaffet

Folketinget har vedtaget, at håndværkerfradraget er afskaffet for arbejde, der udføres fra og med den 1. april 2022. Afskaffelse af håndværkerfradraget Sidste frist for at få udført grøn istandsættelse mv., hvor lønudgiften kan fratrækkes, er den 31. marts 2022....

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når der kan anføres en konkret begrundelse for, at skærmen skal være større end 32”, vil skattefriheden fortsat gælde. Computer med sædvanligt tilbehør - et skattefrit personalegode Privat...