Fristen for at slutafregne for de første modtagne hjælpepakker er blevet udskudt fra 30. september til 30. oktober. Derfor nærmer fristen sig med hastige skridt. Er du helt sikker på at du har fået slutafregnet for alle de modtagne hjælpepakker fra foråret/for­sommeren 2020?

Slutafregning af hjælpepakker

Som meddelt i vores to forrige nyhedsbreve, mangler en hel del virksomheder forsat at slutafregne for de første hjælpepakker. Fristen for slutafregningen er udskudt fra den 30. september til den 30. oktober 2021.

Hvis du ikke har mulighed for at indberette inden den 30. oktober 2021, kan du på Virk.dk anmode om yderligere 30 dage til at foretage indberetningen. Indberetning skal i så fald ske senest den 29. november 2021.

Du skal begrunde, hvorfor det er relevant for din virksomhed at indberette efter den 30. oktober. Fristen for at anmode om ekstra 30 dage er den 30. oktober 2021.

Det er følgende kompensationer, der nu skal slutafregnes for:
Lønkompensation fra 9. marts til 29. august 2020.
Kompensation for faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020.
Kompensation for til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020.

Som tidligere meddelt kan vi ikke som revisorer se, om du eventuelt selv har foretaget slutafregningen. Vi kan desværre heller ikke gøre det for vores kunder. Det kræver nemlig virksomhedens eget login at foretage slutafregningen.

Visse af vores kunder har f.eks. selv søgt hjælpepakke for tabt omsætning. Vi kan derfor være helt uvidende om, at der er modtaget hjælpepakker. Derfor er det dit eget ansvar at foretage slutafregning. Der skal foretages slutafregning for både hjælpepakker givet for tabt omsætning, faste omkostninger og lønkompensation (jf. ovenstående). Erhvervsstyrelsen kan stille krav om revisorerklæring på slutafregning, og det vil i givet fald fremgå af skrivelsen fra Erhvervsstyrelsen. Hvis der skal revisorerklæring med, skal vi have meget hurtigt besked.

Men vi hjælper naturligvis gerne med Jeres slutafregning. Da vi er meget tæt på deadline, er det vigtigt, at vi får besked om, at vi eventuelt skal hjælpe Jer snarest muligt, ligesom vi kan aftale, om der skal søges om forlænget frist til den 29. november. Vi beder derfor om, at du straks kontakter Flemming Lauritzen (fl@ttrevision.dk) eller ringer til os på 33 15 27 27, hvis du ønsker vores hjælp til slutafregningen.

Så følger vi op på det.
Erhvervsstyrelsen har udgivet et faktaark omkring slutafregning, som du kan læse her

Revisormappen – nu som app

I samarbejde med Legal IT er der blevet udviklet en app til vores Revisormappe, hvor du har let adgang fra telefonen til alle din virksomheds dokumenter. App’en giver dig også mulighed for nemt at dele dokumenter eller billeder med din revisor eller videresende...

FRIST 20. MARTS – ACONTOSKAT FOR SELSKABER

Den 20. marts skal selskaber betale den første af to rater acontoskat. Men betaler dit selskab det rigtige beløb?Acontoskat 2023 På mandag skal selskaber betale acontoskat. Selskaber modtager opkrævning af acontoskat, som skal betales den 20. marts og den 20....

RevisorPosten 1-2023

RevisorPosten 1-2023 Læs mere om: Etablerings- og iværksætterkonto Hvorfor er det særligt vigtigt, at virksomheder med blandede aktiviteter husker at indberette momsen i Danmark, når der købes varer og ydelser i udlandet? Derfor skal du droppe multitasking lige nu...

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....