OBS! 31. MARTS 2022 OBS!

Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 – og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af Corona (Covid-19) i samfundet.

Dette nyhedsbrev indeholder en kort oversigt over nogle af de kompensationspakker og tidsfrister for kompensationsansøgning. Dette korte nyhedsbrev er ikke en fuld gennemgang af alle detaljer, lovgivning, krav og paragraffer, der gælder for dette område. Lovgivningen, bekendtgørelser og tidsfrister opdateres løbende på Virk.dk.

Følgende hjælpepakker er nu åbne for ansøgninger på Virk.dk for kompensationer for perioden fra og med 1. december 2021 til og med 28. februar 2022:

HjælpepakkeAnsøgningsfristKrav om revisorerklæring
Målrettet kompensation for faste omkostninger31. marts 2022Ja
Kompensation af faste stedbundne omkostninger31. marts 2022Nej
Kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere31. marts 2022Nej – kan ske på efterkrav
Kompensation for selvstændige med CVR-nr. og freelancere med tab i omsætning31. marts 2022Nej – kan ske på efterkrav
Tilskud til dækning af sæsonbetonede omkostninger og letfordærvelige varer, der ikke kan genanvendes (”December pulje”)28. februar 2022Nej
Pulje for kasserede varer 10.-19. december 202114. februar 2022Nej
Kompensationer til arrangører af større arrangementer og for spillesteder31. marts 2022Nej

Generelt minder ordningerne om de kendte kompensationsordninger, der blev iværksat i foråret 2020, men med løbende tilpasninger. Muligheder – og størrelse af kompensationen – afhænger af, hvorledes virksomheden opfylder nogle specifikke krav, der er detaljeret beskrevet i diverse bekendtgørelser og oplysninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside – ”Virksomhedsguiden.dk” eller Virk.dk. Du kan også finde en detaljeret oversigt her. Der kan søges kompensation for en periode, der varierer alt afhængigt af, hvilke hjælpepakker virksomheden vil og kan benytte. Generelt er størstedelen af tidsfristerne for ansøgning om kompensation senest 31. marts 2022, men tidsfristerne kan variere afhængigt af, hvilken ordning og periode, som virksomheden ønsker at benytte. Som eksempel kan nævnes, at tidsfristen for at søge om støtte iht. ”December puljen” er senest 28. februar 2022 og puljen for kasserede varer for leverandører til arrangementer er senest 14. februar 2022.

Der ansøges om kompensationer på Virk.dk, hvor der også er en kort beskrivelse af nogle af de krav og gældende tidsfrister for den enkelte ordning, der skal opfyldes af virksomheden for at modtage kompensation samt henvisning til gældende bekendtgørelser.

Du bedes kontakte TT Revision (tlf. 33 15 27 27 eller e-mail tt@ttrevision.dk), hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker hjælp til dine kompensationsansøgninger (COVID-19) for din virksomhed.

Revisorposten 4-2023

RevisorPosten 4-2023 Læs mere om: Beregning af pensionstillæg Ny ansættelsesbevislov gældende fra 1. juli 2023 Delvis fradragsret for moms/spiltmoms Indberetning ved samhandel med udlandet Psykologisk tryghed – vejen til trivsel og gode resultater Salg via digitale...

NU ER DET TID FOR SELSKABSSKAT – TJEK DEN DIGITALE POSTKASSE

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.Årsopgørelsen...

Revisorposten 3-2023

RevisorPosten 3-2023 Læs mere om: Skærpelse af revisorpligten Status på beskyttelse af personoplysninger Arbejdsudleje Bæredygtighed, CSR og ESG-rapportering – hvorfor kan det være en god investering for din virksomhed? Moms og skat ved kantineordninger Får du det...

Nye tider – sværere for lønmodtager at opnå dansk skattefritagelse ved arbejde under ophold i udlandet

Mange lønmodtagere, der er omfattet af dansk globalindkomstbeskatning, kender ligningslovens § 33 A. Løn for arbejde udført i udlandet medfører ikke dansk skattebetaling, eller måske skal der betales halv dansk skat. Ved halv dansk skat skal der ikke betales skat i...