OBS! 31. MARTS 2022 OBS!

Som du er bekendt med, så besluttede folketinget i december 2021 at indføre nye restriktioner fra og med 10. december 2021 og 19. december 2021 – og dermed helt eller delvist at nedlukke virksomheder igen på grund af udviklingen i smitten af Corona (Covid-19) i samfundet.

Dette nyhedsbrev indeholder en kort oversigt over nogle af de kompensationspakker og tidsfrister for kompensationsansøgning. Dette korte nyhedsbrev er ikke en fuld gennemgang af alle detaljer, lovgivning, krav og paragraffer, der gælder for dette område. Lovgivningen, bekendtgørelser og tidsfrister opdateres løbende på Virk.dk.

Følgende hjælpepakker er nu åbne for ansøgninger på Virk.dk for kompensationer for perioden fra og med 1. december 2021 til og med 28. februar 2022:

HjælpepakkeAnsøgningsfristKrav om revisorerklæring
Målrettet kompensation for faste omkostninger31. marts 2022Ja
Kompensation af faste stedbundne omkostninger31. marts 2022Nej
Kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere31. marts 2022Nej – kan ske på efterkrav
Kompensation for selvstændige med CVR-nr. og freelancere med tab i omsætning31. marts 2022Nej – kan ske på efterkrav
Tilskud til dækning af sæsonbetonede omkostninger og letfordærvelige varer, der ikke kan genanvendes (”December pulje”)28. februar 2022Nej
Pulje for kasserede varer 10.-19. december 202114. februar 2022Nej
Kompensationer til arrangører af større arrangementer og for spillesteder31. marts 2022Nej

Generelt minder ordningerne om de kendte kompensationsordninger, der blev iværksat i foråret 2020, men med løbende tilpasninger. Muligheder – og størrelse af kompensationen – afhænger af, hvorledes virksomheden opfylder nogle specifikke krav, der er detaljeret beskrevet i diverse bekendtgørelser og oplysninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside – ”Virksomhedsguiden.dk” eller Virk.dk. Du kan også finde en detaljeret oversigt her. Der kan søges kompensation for en periode, der varierer alt afhængigt af, hvilke hjælpepakker virksomheden vil og kan benytte. Generelt er størstedelen af tidsfristerne for ansøgning om kompensation senest 31. marts 2022, men tidsfristerne kan variere afhængigt af, hvilken ordning og periode, som virksomheden ønsker at benytte. Som eksempel kan nævnes, at tidsfristen for at søge om støtte iht. ”December puljen” er senest 28. februar 2022 og puljen for kasserede varer for leverandører til arrangementer er senest 14. februar 2022.

Der ansøges om kompensationer på Virk.dk, hvor der også er en kort beskrivelse af nogle af de krav og gældende tidsfrister for den enkelte ordning, der skal opfyldes af virksomheden for at modtage kompensation samt henvisning til gældende bekendtgørelser.

Du bedes kontakte TT Revision (tlf. 33 15 27 27 eller e-mail tt@ttrevision.dk), hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker hjælp til dine kompensationsansøgninger (COVID-19) for din virksomhed.

Større befordringsfradrag og højere satser for skattefri kørselsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Det forhøjede befordringsfradrag gælder for hele 2022, mens...

Håndværkerfradraget er afskaffet

Folketinget har vedtaget, at håndværkerfradraget er afskaffet for arbejde, der udføres fra og med den 1. april 2022. Afskaffelse af håndværkerfradraget Sidste frist for at få udført grøn istandsættelse mv., hvor lønudgiften kan fratrækkes, er den 31. marts 2022....

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når der kan anføres en konkret begrundelse for, at skærmen skal være større end 32”, vil skattefriheden fortsat gælde. Computer med sædvanligt tilbehør - et skattefrit personalegode Privat...

To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med. Blandet benyttede biler og virksomhedsskatteordningen Selvstændigt...