RevisorPosten 3-2021

RevisorPosten 3-2021 Læs mere om: Forhøjede afskrivninger på driftsmidler Nye vurderinger af erhvervsejendomme Regelsættet – arbejdsgiverkontrol Kontrolpakke for selskaber Nye regler for udtagningsmoms – betydning for andet end fast ejendom Konvertible obligationer –...

RevisorPosten 2-2021

RevisorPosten 2-2021 Læs mere om: 2 Bitcoins/kryptovaluta og skatteadministrationen af det Nu kan virksomheder give skattefri gavekort til ansatte Firmabiler – ny beskatning pr. 1/7 2021 Nye vurderinger af ejerboliger Konvertible obligationer Vi noterer at …...

Revisorposten 1-2021 er udkommet

RevisorPosten 1-2021 Læs mere om: Going concern Langtidssygemelding, virksomhedsejer – hvad gør man, hvordan og hvad må man? Hjemmearbejdsplads og skat Skærmarbejde i sig selv er ikke sundhedsskadeligt – heller ikke i hjemmet Selvangivelsen 2020 – hvordan med...

Revisorposten 4-2020 er udkommet

RevisorPosten 4-2020 Læs mere om: Moms på fast ejendom – pas på den nye udtagningsmoms Kreditrating af virksomheden – hvad lægger banken vægt på Indgreb mod forældrekøb – konsekvenser for virksomhedsordningen Beskatning af alternative investeringer Sådan søger du...

Revisorposten 3-2020 er udkommet

RevisorPosten 3-2020 Læs mere om: Hvorfor skal det altid gå udover mig? Status på aktiesparekontoen – på godt og ondt i 2020 Har I styr på jeres databehandlere? Faldgruber ved udlodning af ekstraordinært udbytte Moms og skat på gule eller gul/hvide nummerplader Vi...

Revisorposten 2-2020 er udkommet

RevisorPosten 2-2020 Læs mere om: Ansættelsesklausuler Hvordan undgås konkursen? Kautioner Mandskabsvogne Skattemæssige fordele ved forældrelejligheder Vi noterer at … Korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus Landsskatteretten har afsagt en kendelse,...