Revisorposten 2-2022

RevisorPosten 2-2022 Læs mere om: Fradrag for donationer til Ukraine Tilbage efter corona – sådan sikrer du ansattes motivation Ny bogføringslov på vej Ny afgørelse vedr. blandet benyttede biler i VSO Energiafgifter – opsamling på regler Vi noterer, at …  ...

Revisorposten 1-2022

RevisorPosten 1-2022 Læs mere om: Finansloven 2022Overdragelse af ejendomme til børn og andre familiemedlemmerFaldgruber ved udlodning af ekstraordinært udbytte – selskabsretligtArbejdspladsvurdering (APV)Momsreglerne for underleverandører – hvad skal der...

RevisorPosten 4-2021

RevisorPosten 4-2021 Læs mere om: Moms – praksis ændres for levering af visse typer af transportydelser Investering i unoterede kapitalandele med pensionsmidler Ny lov: Mange virksomheder skal nu have deres egen whistleblowerordning Ophørspension – planlægning, hvis...

RevisorPosten 3-2021

RevisorPosten 3-2021 Læs mere om: Forhøjede afskrivninger på driftsmidler Nye vurderinger af erhvervsejendomme Regelsættet – arbejdsgiverkontrol Kontrolpakke for selskaber Nye regler for udtagningsmoms – betydning for andet end fast ejendom Konvertible obligationer –...

RevisorPosten 2-2021

RevisorPosten 2-2021 Læs mere om: 2 Bitcoins/kryptovaluta og skatteadministrationen af det Nu kan virksomheder give skattefri gavekort til ansatte Firmabiler – ny beskatning pr. 1/7 2021 Nye vurderinger af ejerboliger Konvertible obligationer Vi noterer at …...

Revisorposten 1-2021 er udkommet

RevisorPosten 1-2021 Læs mere om: Going concern Langtidssygemelding, virksomhedsejer – hvad gør man, hvordan og hvad må man? Hjemmearbejdsplads og skat Skærmarbejde i sig selv er ikke sundhedsskadeligt – heller ikke i hjemmet Selvangivelsen 2020 – hvordan med...