Revisorposten 1-2022

RevisorPosten 1-2022 Læs mere om: Finansloven 2022Overdragelse af ejendomme til børn og andre familiemedlemmerFaldgruber ved udlodning af ekstraordinært udbytte – selskabsretligtArbejdspladsvurdering (APV)Momsreglerne for underleverandører – hvad skal der...

Lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget

Den nye skatteminister har fremsat et lovforslag om afskaffelse af håndværkerfradraget fra og med den 1. april 2022. Afskaffelse af håndværkerfradraget Med aftalen om finansloven for 2022 blev regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,...

RevisorPosten 4-2021

RevisorPosten 4-2021 Læs mere om: Moms – praksis ændres for levering af visse typer af transportydelser Investering i unoterede kapitalandele med pensionsmidler Ny lov: Mange virksomheder skal nu have deres egen whistleblowerordning Ophørspension – planlægning, hvis...

Indefrosne feriepenge

Senest den 30. november 2021 skal din virksomhed tage stilling til, om I vil beholde indefrosne feriepengeHvis du ikke allerede har besluttet, om din virksomhed skal indbetale de indefrosne feriepenge eller om I vil beholde dem selv, skal du inden den 30. november...

ER DU NU HELT SIKKER?

Fristen for at slutafregne for de første modtagne hjælpepakker er blevet udskudt fra 30. september til 30. oktober. Derfor nærmer fristen sig med hastige skridt. Er du helt sikker på at du har fået slutafregnet for alle de modtagne hjælpepakker fra...