Bogføringsbeskrivelser
Da bogføringsloven af 1. juli 2022 blev vedtaget, medførte dette, at alle selskaber inklusive holdingselskaber samt andre virksomheder med årlig omsætning over kr. 300.000 (herunder Andelsboligforeninger) skal udarbejde en lovpligtig bogføringsbeskrivelse.

I den forbindelse udsendte Erhvervsstyrelsen en skabelon for bogføringsbeskrivelser den 30. september 2022, der var udarbejdet efter minimumskravene i loven.

Vi udsendte den 12. oktober 2022 et nyhedsbrev omkring omfanget i bogføringsbeskrivelsen, hvem der er omfattet af kravet, samt hvornår kravet er gældende fra.

Hvem er omfattet af kravet med virkning pr. 1. januar 2023
Dem der er omfattet af kravet pr. 1. januar 2023, er selskaber og virksomheder med årlig omsætning over kr. 300.000 (herunder Andelsboligforeninger), som har regnskabsafslutning 31. december 2022.

Det har den betydning, at bogføringsbeskrivelsen skal være udarbejdet på nuværende tidspunkt, for at opfylde lovens betingelser. Den skal kunne fremvises ved et eventuelt kontrolbesøg fra Erhvervsstyrelsens eller SKAT´s side. Vi vil i forbindelse med vores arbejde anmode om bogføringsbeskrivelsen, der bedes fremsendes til os, da vi skal kontrollere om denne er udarbejdet.

Revisors rapporteringsforpligtelse
I forbindelse med vores arbejde, skal vi anmode om bogføringsbeskrivelsen. Såfremt denne ikke er udarbejdet, vil vi ved afgivelse af revisionserklæringer og erklæringer om udvidet gennemgang skulle medtage en fremhævelse om forholdet i erklæringen omkring manglende overholdelse af bogføringsloven.

For selskaber vil denne fremhævelse i vores erklæring i langt de fleste tilfælde få Erhvervsstyrelsen til at reagere med en skrivelse til selskabet omkring forholdet, samt anmode revisor om at erklære sig, om forholdet er bragt i orden. Dette vil være forbundet med yderligere omkostninger til revisor, samt risiko for en bøde fra Erhvervsstyrelsen pga. ledelsesansvar.

I personligt drevne virksomheder og andelsboligforeninger, hvor vi afgiver en revisionserklæring eller en erklæring om udvidet gennemgang, vil Erhvervsstyrelsen ikke reagere, idet disse regnskaber ikke indsendes/offentliggøres.

For de kunder, hvor vi afgiver erklæring om gennemgang eller assistance med regnskabsopstilling, vil vi ikke kunne give en fremhævelse omkring forholdet, men vi vil rapportere dette via et management letter, eftersom kravet er lovpligtigt.

Assistance
Vi assisterer naturligvis med udarbejdelse af oplæg til bogføringsbeskrivelserne, hvor prisstrukturen vil være følgende:

Holdingselskaber – startende fra kr. 1.000 ekskl. moms
Driftsselskaber – startende fra kr. 1.500 ekskl. moms
Andelsboligforeninger- startende fra kr. 1.000 ekskl. moms
Personligt drevne virksomheder – startende fra kr. 1.000 ekskl. moms

Ønsker I vor assistance til udarbejdelsen af bogføringsbeskrivelser, bedes I rette henvendelse til jeres daglige kontaktperson eller Charlotte Braas (cb@ttrevision.dk).

Vi skal derfor anmode jer om straks at få indsendt jeres bogføringsbeskrivelse eller meddele os, om I ønsker vores assistance til at få udarbejdet en bogføringsbeskrivelse for jeres virksomhed.

 

Gebyr i forbindelse med vores kontrol af hvidvasklovgivningen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med hvidvasklovgivningen, herunder om revisorer årligt kontrollerer kundernes ID-oplysninger samt andre oplysninger. Det betyder, at vi løbende bliver stillet overfor flere og flere krav i relation til dokumentationen i vores arbejde....

En dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Overenskomsten får tidligst virkning fra og med den 1. januar 2024. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, så kender vi indholdet....

TT Revision samler kompetencerne

Med henblik på at give vores kunder en stærkere rådgivning samler TT Revision nu sine medarbejdere på et kontor. Det betyder, at vi lukker vores kontor på Amager på Kløvermarken ned pr. 1. februar 2023 og samler alle medarbejdere på vores adresse på Indiakaj 6 på...

Udleje af arbejdskraft fra én dansk virksomhed til en anden – hvem hæfter for skatten?

Mange danske virksomheder har i de senere år fået en ekstra regning fra Skattestyrelsen, når de har beskæftiget udenlandsk arbejdskraft. Normalt bliver der tale om en ekstraudgift for den danske virksomhed, da det samlede aftalte vederlag er afregnet til...